Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Rada vlády zasedala

V úterý 21. června měla Rada vlády pro záležitosti Romů další řádné zasedání. Tentokrát ho řídil sám předseda, ministr spravedlnosti a místopředseda vlády Pavel Němec.

Rada se zabývala mimo jiné zejména těmito záležitostmi:
Přijala rozhodnutí navrhnout vládě opatření směřující k odstranění velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku, a sice: vypracovat expertní zprávu o nákladech na vybudování vepřína na jiném místě, vytipovat možné varianty umístění vepřína a posoudit všechny možné souvislosti včetně návrhu na vybudování dalších doplňků památníku.
Byla poskytnuta informace zástupců ministerstva obrany k naplnění zákona č. 261/2001 Sb., o odškodnění obětí rasové diskriminace během války. Bylo konstatováno, že řízení je v podstatě skončeno, a že zbývá ještě vyřídit asi 50 žádostí.
Z celkového konečného počtu žádostí 7170 bylo úspěšných při získání tzv. „osvědčení“ pouze 297 žadatelů, což představuje 4,1 procenta. Z 1117 rozkladů podaných ministrovi bylo vyhověno v 15 případech, to představuje 1,3 procenta.
Takové jsou konečné výsledky tohoto řízení o odškodnění. Pokud nebude zpracována a parlamentem přijata novela zákona, která by stanovila jiné podmínky pro odškodnění obětí, zejména z řad Romů, nelze již očekávat ze strany neúspěšných žadatelů získání osvědčení, které fakticky podmiňuje přiznání odškodnění, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Osvědčení však není nutnou a nezbytnou podmínkou pro výplatu odškodnění, pokud žadatel složí věrohodné důkazy podle zákona č. 261/2001 Sb.
Dostavili se zástupci romských rodin z Bohumína, kteří informovali o tvrdém přístupu místní radnice a o tom, že jsou vystěhováváni na ulici v rámci prodeje domu soukromému podnikateli. Rada hledala cesty, jak tomuto nepříznivému a alarmujícímu přístupu místní radnice zabránit.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál