Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komentář - Vztah k Romům se v české společnosti zlepšuje

Podle statistických průzkumů agentury STEM z dubna se vztah vůči Romům v české společnosti pomalu zlepšuje. Stále však 63 procent občanů vnímá Romy negativně.

Počet respondentů, kteří mají k Romům stejný vztah jako k ostatním občanům, se zvýšil z 19 na 23 procent, a to oproti stejnému výzkumu, uskutečněnému před 10 lety. Za 10 let zlepšení o čtyři procenta! Kdyby se měl tento trend vyvíjet stejným tempem, pak bychom se mohli dočkat 50procentní negativní a stejně tak i pozitivní vnímavostí vůči Romům za 33 let. Nepříliš radostná perspektiva. Ale dost možná, že to je právě rozdíl naší demokracie vůči demokraciím, které se mohly vyvíjet v době, kdy u nás panovala komunistická diktatura. Asi to bude bohužel pravda!
Ale nemusíme zoufat. Věc se má podle mého mínění docela jinak.
Statistické údaje vypovídají pouze o vrcholku ledovce. Vnímají sice podstatu věci, ale současně jsou jen vyjádřením obecné generalizace, které celá společnost nevědomky, a bohužel poklesle, podléhá. Negativní pohledy zahrnují celou romskou pospolitost, ačkoliv ta je z větší části v pořádku a nezavdává žádnou rozumnou příčinu k záporným soudům. Kvalifikovaně se dá odhadnout, že do části, která se nepodřizuje obecně přijímaným pravidlům, lze zahrnout tak nejvýše 10 procent Romů. Ještě by se slušelo ujasnit si, co je možno v chování Romů přijímat většinovou společností a co už ne. Ale tak daleko jsme se ještě v našich diskuzích nedostali. Zatím dáváme všechny Romy do jednoho pytle.
A to je dost špatné pro ty, kdo to tak berou, to je špatné i pro Romy, kteří cti netratí.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál