Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komentář - Dekáda romské inkluze v ČR nemá patřičnou pozornost

Po nezájmu, který zaznamenalo sdružení Athinganoi s bulletinem Jekhetane, který měl sloužit k medializaci Dekády romské inkluze, se pozornost nepodařilo přilákat ani slavnostnímu zahájení Dekády romské inkluze v České republice. Start Dekády romské inkluze v režii vlády ČR proběhl bez pozornosti médií a veřejnosti.

Selhání českých organizátorů romské dekády, kteří do rozhodování o podobě Dekády zapojili Romy pouze formálně, vedlo sdružení Dženo a Romodrom k vydání zvláštního tiskového prohlášení. V textu z 25. května tak poukazujeme na neochotu vládních úředníků spolupracovat s Romy a neschopnost zajistit Dekádě potřebnou pozornost.
„Má-li Dekáda romské inkluze být skutečně romskou dekádou, je nutné ihned po zahájení Dekády v ČR vytvořit tým Romů, kteří se budou podílet na realizaci a dalším plánování Dekády. Tento tým Romů by neměl být sestavován vládními úředníky nebo politiky. Romové musejí dostat šanci zvolit si své zástupce ve věcech Dekády sami,“ napsali jsme v prohlášení. Czeslaw Walek, tajemník Rady vlády pro záležitosti romské komunity, na naši kritiku pro ČTK odpověděl, že je obtížné komunikovat, když odpovědi na jeho e-maily nepřicházejí. Je to podivná obrana, pomyslíme-li na dopisy, které Dženo adresovalo již na podzim 2004 různým ministerstvům, a množství článků, které o Dekádě byly publikovány na webových stránkách sdružení Dženo. Walek se v médiích také zmínil, že se hledá partner pro romskou dekádu v Čechách. To je ovšem nová skutečnost! Partner se možná hledá, dosud však nebyla objasněna kritéria, která se na takového partnera kladou. „Je to projekt na deset let, myslím, že ještě tři čtyři měsíce můžeme hledat a jednat,“ dodal Walek pro ČTK po roce a půl příprav na Dekádu a odhalil tak, jakou prioritu má zapojování Romů do společnosti pro úředníky české vlády.
V každém případě je škoda, že důležitější zmínky o národním zahájení Dekády v ČR se v médiích objevily pouze v souvislosti s kritizujícím prohlášením sdružení Dženo a Romodrom. Obávám se, že kdyby nebylo naší kritiky, start Dekády by se v médiích neobjevil vůbec.

Ivan Veselý, předseda sdružení Dženo
Tento text nemusí nutně odpovídat názoru redakce

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál