Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Prolomit bariéry nezájmu společnosti o romskou kulturu

Ve sdělovacích prostředcích jsou Romové představováni téměř výhradně v souvislosti s mnoha vyskytujícími se problémy, tedy kriminalitou, drogovou závislostí, vysokou nezaměstnaností a s tím spojeným pobíráním sociálních dávek, problémy s bydlením, ve školství a další. Pouze výjimečně je dáván prostor, aby společnosti byl představován pozitivní obraz Romů, nejen veřejnoprávními médii, ale také místními samosprávami.

V této souvislosti lze připomenout, že veřejnoprávní média – např. Český rozhlas, jednotlivé stanice – romskou hudbu jako by vyloučily ze svého vysílání. Domnívám se však, že romská hudba patří nejen do vysílání pro menšiny, ale měla by zaznít v nejrůznějších pořadech i v průběhu dne. Věřím, že pokud by česká společnost měla možnost slyšet romskou hudbu v rozhlase i různých společenských akcích, napomohlo by to ke zlepšování vzájemných vztahů. Jde o to, aby kultura většiny i menšin byla představována všem a byl další prostor k setkávání příslušníků menšin s většinovou společností, což by nepochybně vedlo k lepšímu soužití občanů a vytváření multikulturní společnosti.
Vstoupili jsme do Evropy, přicházejí k nám lidé nejrůznějších kultur, doposud jsme se však nesblížili s kulturou, která tu s námi je po staletí, s kulturou romskou. Proč tomu tak je? Jistě lze chyby nalézt na obou stranách, avšak jak uvedla B. Osvaldová ve svém článku v MFDnes – Zjednodušuj a ještě jednou zjednodušuj: „Vztah k menšinám je zpravidla problém většiny“.
Přestože jsou ve společnosti pořádány nejrůznější kulturní akce u mnoha významných výročí, romští umělci jsou k účasti přizváni ojediněle. Česká společnost má velmi málo možností na „svých akcích“ seznámit se s romskou kulturou, zejména s její působivou hudbou.
Romské skupiny dostávají příležitost představit své umění spíše na romských festivalech, které se na mnoha místech 1 x ročně u nás pořádají. Světový romský festival Khamoro, který se i letos uskuteční koncem května v Praze, se stal významným místem pro představení romské kultury u nás. Jeho organizátorům patří poděkování za organizování této zajímavé kulturní akce. Obyvatelé Prahy i návštěvníci hlavního města z Česka či ze zahraničí mají možnost na Khamoru navštívit nejrůznější akce, zaposlouchat se i do hudby mnoha romských souborů. Je však velká škoda, že na takto proslulém festivalu příležitost představit své umění mají především romské skupiny ze zahraničí. Hudba Romů z Česka zazní na festivalu Khamoro pouze ojediněle, na několikadenní akci je každoročně pozvána pouze jedna romská skupina z Česka. Festival Khamoro je pořádán za podpory Ministerstva kultury ČR a dalších institucí, i za velké mediální podpory. Není vyloučeno, že české veřejnosti je takto nastíněn obraz, že u nás výborné romské kapely téměř nejsou. Přitom opak je pravdou!
Mezi nejvýznamnější letošní akce nepochybně patří Světová výstava EXPO 2005 Aichi, na výstavě bude představena i kultura z Česka. Věřím, že pro návštěvníky byl připraven velmi hodnotný kulturní program. Je mi však líto, že při výběru účinkujících nebylo přihlédnuto k tomu, že vedle české kultury má u nás své místo i kultura romská. V romské hudbě si lze vybrat jak z hudby tradiční, tak i modernější, romská hudba by jistě nadchla náročné japonské posluchače i zahraniční návštěvníky Světové výstavy EXPO 2005 Aichi.
Obdobně si dovedu představit, že i na mnoha dalších významných akcích by romská hudba dala mnoho energie i posluchačům, kteří se s ní neměli možnost doposud setkat.
Pracovníci z oblasti kultury v našich městech jakoby měli obavy na kulturní akce přizvat romské umělce. Možná pracovníci kultury nemají informace o romských umělcích u nás, možná mají obavy, že by se jejich snaha nesetkala s pochopením veřejnosti, nebo je to obava porovnání s jinou kulturou?
Havířov je městem mladým, letos slaví 50. výročí svého vzniku, multikulturním městem však není. Již dva roky je kulturním pracovníkům města zmiňována romská kultura, byly poskytnuty informace, zejména o romské hudbě, odezva u Městského kulturního střediska v Havířově je nulová. Za podporu prezentace romské kultury jistě nelze vzít sdělení, že „kultura ve městě Havířově je otevřená všem a MKS Havířov ani kulturní letopisecká komise nebrání alternativním kulturním aktivitám občanů města Havířova“, nebo sdělení „…jsme však ochotni přistoupit ke spolupráci se subjektem, který by akci finančně zaštítil“. Přestože i letos na mnohé kulturní akce města byli přizváni čeští umělci, pro vystoupení vynikajících romských hudebních či tanečních skupin se prostor nenachází. Dá se říci, že Statutární město Havířov v rámci přípravy kulturních akcí pro své občany je romské kultuře uzavřeno.
Na internetových stránkách www.romove.cz je možno se dočíst informace o knihách romských autorů nebo o knihách o Romech. V kolika knihovnách naší vlasti je možno tyto knihy opravdu vypůjčit?
Mezi lidmi převládají předsudky a nezájem vidět to dobré, co v každém z nás nepochybně je. Romové mají české společnosti ze svých tradic a kultury co nabídnout.
Dle mého názoru bariéra nezájmu společnosti, nechuť k tomu, co je romské, by se prolomila, pokud by většinová společnost v průběhu celého roku měla možnost častěji se seznamovat s romskou kulturou a snad i pochopit, čím každého z nás jiná kultura obohacuje. Je to jedna z cest ke zlepšení mezilidských vztahů v naší společnosti.

JUDr. Zdeňka Poláková, Havířov

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál