Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Cena pro Vzájemné soužití

Projekt občanského sdružení Vzájemné soužití Romské policejní asistence získal ve Vídni druhou cenu v rámci ocenění Social Maria. Cenu uděluje nadace Unruhe Stiftung za inovativní sociální projekty ze střední Evropy. Cenu společně převzali policejní asistentky a další zástupci sdružení a Městského ředitelství PČR Ostrava.

V tiskové zprávě vydané sdružením u příležitosti nedávné tiskové konference se mj. píše:
Projekt Romské policejní asistence je zaměřen na zkvalitnění policejní služby z hlediska potřebnosti Romů a na vybudování vzájemné důvěry mezi komunitou a Policií ČR. Vznikl na půdě občanského sdružení Vzájemné soužití v letech 2001 a 2002, kdy se na ně obrátilo asi padesát romských žen se žádostí o pomoc při řešení problematiky lichvy. Během skupinové sociální práce s oběťmi lichvy se ukázal nedostatek komunikace a důvěry k policejní službě. Sdružení proto iniciovalo kroky k překonávání těchto bariér a zřídilo pozici romské policejní asistentky, která má za úkol zprostředkovat policejní pomoc obětem trestných činů.
Policejní asistentky (zaměstnankyně občanského sdružení) obcházely společně s policisty z obvodních oddělení lokality s větším počtem romských rodin, např. Přívoz, Slezskou Ostravu, Radvanice a Porubu. Komunita začala policejní asistentky vnímat jako přirozenou součást a oznamovala jim různou trestnou činnost (odebírání sociálních dávek u poštovních přepážek lichváři, odebírání osobních dokladů lichváři, vyhrožování, praktiky společností poskytující tzv. rychlé půjčky). Při jejich řešení se objevily další problémy – hrozba ztráty bydlení, nadměrné zadlužování, problémy se školních docházkou dětí, problémy sociálních dávek, právní problémy, problémy obvinění z podvodů, nástup výkonu trestu, trest obecně prospěšných prací, exekuce na účet a majetek.
Tyto problémy řešily policejní asistentky, které proškolila v terénní sociální práci společnost DROM ve spolupráci s týmem sociálních služeb občanského sdružení Vzájemné soužití. Nyní se policejní asistentky setkávají na pravidelných měsíčních schůzkách se zástupci Policie ČR, ostravského magistrátu atd. Své zkušenosti předávají zástupcům policie a zájemcům z celé republiky.
Sdružení Vzájemné soužití považuje tento projekt v souladu s Národní strategií pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám z roku 2003 za klíčový dokument pro zkvalitnění práce policie.
Projekt Romské policejní asistence podpořily v roce 2002 UNHCR Praha (Vysoký komisař OSN pro uprchlíky) a Asociace diplomatických žen. Úřad vlády ČR jej podpořil finančně v roce 2003 prostřednictvím Moravskoslezského kraje, vloni prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních ČR a Velvyslanectví Velké Británie v Praze. Letos je projekt částečně financován z prostředků ministerstva práce a sociálních věcí, ostravského magistrátu a Velvyslanectví Velké Británie v ČR. Finanční i morální podporu získal rovněž u manželky švédského velvyslance v ČR Gunnel Falth.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál