Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zástupci Romů a vlád osmi států budou jednat v Praze o Romech

Dekáda romské inkluze 2005–2015

Dekáda je mezinárodní iniciativa osmi států, která probíhá od roku 2005 do roku 2015. Vznikla na popud Světové banky a Open Society Institute (nevládní instituce založené filantropem Georgem Sorosem). Je politickým závazkem zúčastněných států, jenž dává jedinečnou možnost řešit situaci romských komunit (jejich chudobu, vyloučení, diskriminaci) v regionálním měřítku.

Základním cílem Dekády je podstatné zlepšení životní situace Romů především v oblasti vzdělání, bydlení, zdraví a zaměstnanosti. Účastnické státy se zavazují k vytvoření a uplatňování politik a programů přispívajících ke zmenšení chudoby a sociálního vyloučení Romů. Česká vláda rozhodla o přistoupení k Dekádě usnesením č. 136 ze dne 26. ledna 2005.
Pro zástupce romských komunit, občanské a odborné veřejnosti je při této příležitosti připravena dvoudenní mezinárodní konference Jekhetane – Společně do Dekády romské inkluze.
Nedílnou součástí zahájení Dekády romské inkluze v České republice je také kulturní program v rámci Světového romského festivalu Khamoro (www.khamoro.cz), který je doplněn o různé další aktivity – odborné semináře, výstavy apod.

Bližší informace na Úřadu vlády ČR, u Czeslawa Walka, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1, telefon 296 153 111, e-mail: krp@vlada.cz.

Informace o Dekádě v ČR: http://wtd.vlada.cz/vrk/vrk.htm. Informace o Dekádě v účastnických státech www.romadecade.org

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál