Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Andre „zastavarňa“

thodžom savoro…

Vareka phirenas o Roma te cinavkerel pro pačaben. Andro cikne sklepi oda varesar džalas, bo o manuša pes prindžarenas, u sas maškar lende pačaben. Kajča adadžives kada imar nadžal. Te bi manuša aveleas te cinel pro pačaben andro supermarket, ta pre leste dikhena sar pro dilino.

Adadžives o Roma phiren andro zastavarni, kaj hordinen savoro, so peske cinavkerde akor, sar mek lenge o dživipen varesar džalas. Davas pal kada duma jekha romňaha, savi mange pal kada phendža: „Sakovar andro čhoh avel džives, kana andro kher nane koruna, u mange naačhol nič aver, ča te lel e televiza, o angrusca abo vareso aver u te džal andre zastavarňa, kaj amen te avel barča pre vajkeci dživesa sostar te dživel. Sar avel e potpora ta džav andre zastavarňa te lel avri so ode thodžom, u paľis mange pale schazaľinen love u kavke oda džal pale dijader.“
Kavke dživen but Roma, u so hin igen phares, imar hin čino kolendar, save šaj pomožinen avrenge. Adadžives the kole, so sas lačhe podnikateľa, u dživelas pes lenge mištes, mušinen te bikenavkerel koda, so pes del, u sako užarel pre varesavi bučori, savi šaj arakhela. Kajča te arakhel buči hin adadžives igen phares, u vaš koda o Roma phiren andro zastavarni, bikenavkeren andal o kher so pes del, u hin the kavke, kaj bikenaven the e strecha upral o šero. Vakeravas romane podnikateliha, saveske mek nadočirla džalas savoro mištes. Avľa pre leste kriza, u dochudľa pes andro finančna problemi. „Nikda namišlindžom, kaj the me doperava avke sar but aver Roma. Sas man lačhi buči, zarodavas šukar love, u sas amen šukar dživipen. Kajča avľa situacija, kaj naarakhľom zakazka, u ačhiľom bi bučakero. Manca ačhile bi bučakero the o manuša, save paš mande kerenas. Akana dopeľom kavke, kaj bikendžom but šukar kher, mušindžom te džal te bešel andre bitovka, u som rado, kaj varesar la famelijaha predživas. Avre manušenge našči pomožinav avke, sar varekana. Akana man hin problemi te likerel mira famelija.“ Kavke šaj phenenas pal peste but aver džene, save pes dochudle andro problemi koleha, kaj našade e buči, kajča hin the kajse, save dživen ča la potporatar. Pre odi bibacht hin maškar lende kole, save mek phiren te bavinel automati, abo pele andro něščescos le drogenca. Kada savoro džal avri le čoripnastar, savo peľa talam pre savore Roma, u niko nadžanel, so amenca ela dijader. Pre odi bibacht nadžanas te likerel jek paš aver, u vaš koda amen može o Del marel.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál