Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Policie mění vztah k menšinám

O národní strategii práce ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám pojednával seminář, který se konal 28. dubna v Brně.
Ředitel brněnské policie pplk. Jaroslav Vaněk na něm vyjádřil se vší možnou upřímností přesvědčení, že nyní bude zahájen proces, který přispěje ke zvýšení prestiže policejní práce a jejímu kladnému hodnocení v očích veřejnosti.

Má být vytvořen institucionální rámec preventivních policejních aktivit orientovaných podle potřeb klienta, což by mělo vytvářet ve vztahu policie a etnických a národnostních menšin náhradu za represivní pojetí policejní práce, která byla zatím její doménou.
Někteří přednášející připomněli již letité snahy policie a města Brna směřující k témuž cíli, které však zatím nedoznaly reálnějšího naplnění. Doufejme, že nyní dochází k opravdové změně.
Nastartováním tohoto programu je pověřena por. Soňa Svobodová z městského ředitelství Police ČR.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál