Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Ostrá protiromská politika na místní úrovni

Představitelé romských organizací jsou velice znepokojeni vývojem situace na místní úrovni, kde dochází k mimořádným událostem vytvářeným místní samosprávou vůči romskému obyvatelstvu.

„Situace je alarmující a jsem znechucen tím, jak lhostejně se k tomu staví nejen odpovědní činitelé, ale i ti, kteří se vydávají za obhájce Romů,“ prohlásil Ladislav Bílý, člen Rady vlády pro národnostní menšiny. Dodal přitom, že jsou organizace, které čerpají každoročně peníze na tzv. romské projekty, s nimiž údajně pomáhají Romům při řešení jejich problémů. Předseda Parlamentu Romů v ČR Milan Ščuka se obává, že se situace zhorší zejména po přijetí úprav v oblasti sociální politiky. „Ostrá protiromská politika na místní úrovni ukazuje, že selhávají opatření k řešení potřeb Romů a nelze očekávat, že se situace bude zlepšovat. Naopak. Zejména po přijetí úprav v oblasti sociální politiky lze očekávat, že vzroste počet sociálně slabých romských rodin, které nebudou schopné plnit stanovené povinnosti a místní úřady je jednoduše odsunou do cikánského ghetta.“
Že se situace skutečně vyostřuje, potvrzují příklady měst, kde představitelé samosprávy vystěhovávají romské rodiny přesto, že se jedná o rodiny postižené chudobou a sociální potřebností. „Základem jejich existenčních problémů je nezaměstnanost, což je všeobecně uznávaná skutečnost, ale místní úřady bez ohledu na to používají proti romským rodinám krajních postupů. Navíc, aby se vyhnuly nepříjemnostem, obratně „cikánský problém“ předají či prodají do „soukromých rukou“, a tím je pro ně vše vyřešeno.
V této chvíli má mimořádně velký význam práce neziskového sektoru, tedy nevládních organizací, které se hlásí k účasti na řešení problémů a potřeb Romů. Zejména činnost občanských poraden, sociálně právních pracovníků, romistů, antropologů, etnografů, organizací zabývajících se lidskými právy, diakonií, charit atd., které pracují v oblasti tzv. romské problematiky. Společně s romskými organizacemi by měly čelit tomu, co se děje v politice místní samosprávy vůči Romům. Podle Ladislava Bílého by tím naplňovaly cíle, které si stanovily v projektech, na které získávají finanční prostředky z různých zdrojů.
„Příklad Kostelce nad Ohří je skutečně vážným varováním pro všechny Romy a ti, kteří se domnívají, že se jich to netýká, jsou na velkém omylu,“ upozorňuje předseda Parlamentu Romů v ČR Milan Ščuka na nedávno zveřejněný problém.
Vystěhování romských rodin se stává součástí jejich života, což je zcela v rozporu s vládní koncepcí Romské integrace.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál