Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zkušenosti a poptávka základem projektu

Brno (red) – V dubnu zahájily občanské sdružení Ratolest Brno a ZŠ a MŠ Křenová projekt Lačhi buťi, který byl podpořen v rámci programu Phare 2003 RLZ. „Obě naše organizace pracují s dětmi ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, proto jsme se rozhodli, že by bylo dobré spojit síly a vytvořit ucelenou nabídku služeb, která by oslovila děti i jejich rodiče,“ sdělila Věra Růžičková, koordinátorka klubu Pavlač z Ratolesti Brno.

Cílem projektu je vytvoření komplexního programu pro romskou komunitu, který by měl přispět ke zlepšení přístupu Romů na trh práce.
V rámci programu mají děti a jejich rodiče možnost navštěvovat kurzy angličtiny a základů práce na PC, zúčastnit se rekvalifikačního kurzu nebo využít možnosti přístupu na internet. Kromě toho proběhne také několik kulturních akcí pro děti a rodiče, exkurze na SOU a SOŠ a poradenské okénko týkající se uplatnění na trhu práce. Klienti občanského sdružení Ratolest Brno budou mít v nízkoprahovém klubu Pavlač možnost využívat počítač. Zajištěno je také doučování a pomoc se zvládáním školních povinností. Koordinátorka z MŠ a ZŠ Křenové Hana Hadrabová k tomu dodává: „Při tvorbě aktivit jsme vycházeli z vlastních zkušeností a poptávky ze strany našich dětí a potažmo jejich rodičů. Doufáme tedy, že o ně bude zájem a budou hojně navštěvované.“
Více informací na www.ratolest.cz, telefonicky na čísle 545 24 38 39 či přímo v o. s. Ratolest Brno, Milady Horákové 19.
Tento projekt je spolufinancován EU a státním rozpočtem ČR.

Kontakty: o. s. Ratolest Brno – Věra Růžičková (koordinátorka klubu Pavlač), Lucie Vosečková (ředitelka) – tel. 545 24 38 39, 605 269 686, ratolest@ratolest.cz
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 – Hana Hadrabová (koordinátorka), tel. 543 212 587
Občanské sdružení Ratolest Brno (Milady Horákové 19, Brno) nabízí podporu a pomoc dětem a mladým lidem v nepříznivé životní situaci a ohroženým sociální exkluzí. V rámci své činnosti využívá alternativních forem sociální práce a podporuje a rozvíjí dobrovolnictví. Tohoto cíle se snaží dosáhnout nabídkou sociálních služeb, nabídkou vhodných volnočasových aktivit, podporou neformálních skupin dětí a mládeže, informačními a vzdělávacími službami pro dobrovolníky a neziskové organizace.
ZŠ a MŠ Křenová (Křenová 21, Brno) představuje komplexní zařízení pro základní vzdělávání a předškolní výchovu. Spojení umožňuje výchovnou péči o děti ze sociálně problematičtějšího prostředí, kterých je v okolní části Brna poměrně hodně. Škola přijala zásady komunitního vzdělávání a snaží se je realizovat bohatou nabídkou aktivit určených nejen pro žáky, ale i jejich rodiče a širší veřejnost.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál