Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové a sociální změny

Konferenci na téma Romové v sociálních změnách pořádá 20. května sdružení Dženo pod záštitou zmocněnce pro lidská práva a poslance parlamentu Svatopluka Karáska. Uskuteční se v prostorách Poslanecké sněmovny PČR a zúčastní se jí poslanci a senátoři, zástupci resortů a samosprávy, představitelé romských a dalších neziskových organizací, odborná veřejnost i novináři.

Členové romské komunity se při té příležitosti zapojí do debaty o reformě sociální politiky a zaměstnanosti, která by podle současných informací měla přijít poprvé na program během červnové schůze parlamentu.
Česká republika si od reformy mimo jiné slibuje, že umožní alespoň část Romů vyvést ze „života na dávkách“ a přispěje k jejich umístění na trhu práce. Ovšem někteří romští představitelé a sociální pracovníci se chystaných kroků obávají a odmítají věcný záměr vládní reformy. Upozorňují, že by reforma při necitlivém přístupu naopak mohla prohloubit další sociální propad většiny romského obyvatelstva v ČR a jeho sociální vyloučení, které je již dnes provázeno vznikem ghett.
Záměrem konference je tedy debata o praktických problémech reformy a zprostředkování podnětů pro jednání Poslanecké sněmovny PČR o nové legislativě k sociální reformě.
Úvodní slovo pronese Svatopluk Karásek, koncepci změn v oblasti životního minima představí zástupce z ministerstva práce a sociálních věcí, zkušenosti se sociálními reformami na Slovensku shrne zmocněnkyně Klára Orgovánová. Očekávají se rovněž příspěvky zástupců romských organizací. Část programu, který bude zpřesněn a uveřejněn na stránkách sdružení Dženo, bude věnován diskusi s účastníky konference.
Sdružení Dženo nyní chystá pozvánky na konferenci, zájemci o účast se mohou hlásit na e-mailové adrese info@dzeno.cz nebo telefonním čísle 224 941 945.

Ivan Veselý,
předseda sdružení Dženo

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál