Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  vzdělávací okénko - Šedá ekonomika

Šedá nebo stínová ekonomika je ekonomika, kde peníze nejsou registrované a z toho důvodu se z nich ani neodvádějí daně. Nebo jsou to peníze pocházející z nelegální či trestné činnosti.

Z Práva ze dne 15. dubna se dozvídám neuvěřitelné údaje o tom, v jakém rozsahu se tato ekonomika podílí na hrubém národním produktu. Říká se, že to činí 5 až 7 procent, což představuje částku až 60 miliard korun. To je setsakramentsky hodně! Názory expertů na výši údajů se však různí. Podle některých odhadů se nezdaněné prostředky mohou pohybovat až od 100 do 150 miliard korun.
Co do stínové ekonomiky patří? Nebudeme jmenovat vše, protože rozsah lidské činnosti je nepřeberný, a to i té nelegální. Podívejme se, co je společného s těmi, kteří jsou sociálně slabí, nezaměstnaní, a těmi, kteří jsou Romy.
Jde především o tzv. černou práci. Většinou ji provádějí lidé formálně nezaměstnaní, kteří současně s tím mohou pobírat i sociální dávky. Tady vzniká státu dvojí újma: na daních z mezd a neoprávněně vyplácených sociálních dávkách. Na druhé straně okolnost, že tito lidé neplatí daně a odvody kompenzuje fakt, že nemají automaticky přístup k bezplatným či výhodně poskytovaným službám. Ti, kteří pracují načerno, jsou v konečném důsledku velmi poškozeni dosažením nízkých starobních důchodů. Měli by na to myslet už teď. Ve starobě jim peníze budou chybět ještě více!
Černá práce nemá charakter trvalého zaměstnání a nevytváří trvalé pracovní příležitosti. Nezaměstnaní, kteří jsou vyloučeni z trhu práce (a to jsou povětšině Romové) také jen obtížně nacházejí kontakty pro práci načerno. Přesto se nepotvrdil, jak se před léty předpokládal, ani fakt, že je velký počet osob pracujících načerno a současně pobírajících sociální dávky.
Jinými druhy šedé ekonomiky mohou být např. nelegální podnikání, tzv. fušky, prostituce, kradené zboží a jeho prodej, padělání zboží, korupce, dokonce nelegální kopírování, obchod s narkotiky.
Podle expertů se nedá jednoznačně prokázat, že by v průběhu transformace naší společnosti došlo k výraznému zvýšení objemu šedé ekonomiky. Aspoň jedno pozitivní zjištění!

-kh-

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál