Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zrušme prasečák v Letech u Písku

Parlament Romů ČR poslal redakci RH výzvu, kterou zveřejňujeme v plném znění:
Světová veřejnost se každoročně ve vzpomínce vrací k událostem, které lidskou civilizaci nesmazatelně poznamenaly tím nejtragičtějším způsobem od jejího vzniku. Holocaust v době druhé světové války představuje krajnost, k níž se lidstvo dostalo proto, že nabylo schopno hned od počátku čelit rodícímu se nacistickému šílenství. Vyhlazování národů a především příslušníku takzvaných „méněcenných ras“, se smrtelně dotklo Romů. V bývalém Protektorátu Čechy a Morava došlo téměř k jejich úplnému vyvraždění, protože z celkového počtu šest tisíc jich holocaust přežilo pouze několik stovek.

Poválečný soud v Norimberku odsoudil hlavní viníky masového vyvražďování bezbranných a nevinných lidí, a lidstvo si bude neustále připomínat hrůzná zvěrstva, která byla páchaná v Osvětimi, Buchenwaldu, Treblince, Terezíně, Letech u Písku či Hodoníně na Moravě. Všude v civilizovaném světě se obětem holocaustu projevuje úcta, a místa jejich utrpení jsou uchovávaná s veškerou důstojností. Jsou neustále připomínaná jako varování, aby se historie již nikdy neopakovala. Jedinou výjimku ve světě tvoří Česká republika.
V místech bývalého koncentračního tábora pro „Cikány“ v Letech u Písku byla postavena velkovýkrmna prasat. Dodnes tu prasata znesvěcují místo utrpení a smrti Romů. Od 90. let minulého století se Romové dožadují odstranění prasečáku, aby se ukončilo hanobení obětí koncentračního tábora, který vybudoval československý stát a za protektorátu jej řídily české úřady. Z těchto důvodů má ČR morální povinnost zabezpečit odstranění prasečáku z místa utrpení a smrti Romů a vybudovat důstojný památník obětem 2. světové války. U příležitosti Mezinárodního dne Romů se Parlament Romů ČR obrací s výzvou na prezidenta ČR Václava Klause, Senát ČR, poslaneckou sněmovnu ČR, veřejnost doma i v zahraničí, mezinárodní instituce, nevládní organizace, církve, významné osobnosti a všechny lidi dobré vůle.
Spojme všechny síly k odstranění potupy a hanby obětí holocaustu prasečáku, v Letech u Písku.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál