Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Historie je pamětí lidstva

Každoročně se v Letech u Písku scházejí Romové k uctění památky bývalého koncentračního tábora pro Cikány, který byl vybudován již před II. světovou válkou nedaleko této obce. Kdo přežil nelidské podmínky koncentračního tábora v Letech, byl deportováni do Osvětimi, kde většina zahynula v plynových komorách. V době války bylo z Protektorátu Čechy a Morava zavražděno více než 6000 Romů.

Historik Ctibor Nečas ve svých pracech uvádí, že v samotném letském koncentračním táboře bylo vězněno 1319 mužů, žen a dětí, z nichž 327 zemřelo. Narodilo se tam 30 dětí, ale žádné nepřežilo nelidské táborové podmínky. V internačním táboře pro Romy v Hodoníně u Kunštátu se vystřídalo 1317 vězňů, z nichž 207 zemřelo, a narodilo se tam 35 dětí. Ani jedno z nich nepřežilo. Z historie víme, že persekuce Romů začala současně s jejich příchodem do Evropy, ale nacistická zvěrstva páchaná na Romech a Židech v době druhé světové války nemá v historii lidstva obdoby. Začalo to „vědeckými“ výzkumy antropologů a skončilo plynovými komorami a spalovacími pecemi. Ideolog H. Günther je autorem bible fašistické antropologie Rassenkunde Europa, podle které byli Romové označeni pouze jako „asozial Grupe“, nikoli jako národ.
V roce 1935 prohlásil Stuckart-Globke: „V Evropě pouze Židi a Romové jsou cizí krve“. Na tomto základě byli Romové označeni za nežádoucí element v Německu. Dr. Robert Ritter prováděl biologické studie Romů a psal o „cikánské otázce“. V roce 1936 začal provádět soupisy Romů, v prosinci 1938 měl k dispozici seznam 30 000 Romů. Dr. Gerhard Rudiger kritizoval smíšená manželství v časopise Volk und Rasse. Poukazoval na to, že tak dochází k „znečišťování“ německé krve asociálním elementem. Dr. Robert Ritter, Dr. Eva Justinová, Dr. Gerhard Rudiger, Dr. Josef Mengele a mnoho dalších nacistických „antropologických vědců“ prováděli mezi Romy „antropologické výzkumy“. Podle jejich „vědeckých“ názorů se třetí říše měla zbavit všech Romů, protože byli „nečisté“ krve, tedy rasově méněcenní. Z antropologického hlediska se jednalo pouze o asociální element.
Smyslem „vědecké práce“ nacistických antropologů bylo vytvořit „vědecké“ argumenty pro vyvražďování příslušníků méněcenných ras, a v případě Romů „vědecky“ prokázat, že se nejedná o příslušníky národa, ale pouze o asociální element. Mezi oběti nacistických antropologů patří také Romové, kteří zahynuli v koncentračním táboře v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu. Takže i oni jsou oběťmi holocaustu, který se nesmazatelně vryl do historie lidské civilizace.

Desider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál