Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Anglicko velvislankiňa vakerlas le Romenca

Somas vičimen 16. juna andro Lichtenštejnsko palacis ke Praha. Avľas odoj e velvvislankiňa andal e Spojené království Velké Británie he andal o Severno Irskos lakri Excelencija Anne Fyfe Pringle. Kamelas te del duma le Romenca bo kamelas te džanel pal e situacija le Romengri andre ČR. Bešenas odoj buter romane zastupci, poradci pal o okresna vibora he Roma andal o vladne organizaciji.

E velvislankiňa la Britaňijakri ča šunlas save problemi le Romen adaj andre Čechiko hin. Phendžas hoj kamel le Romenge te pomožinel, kamel te del love pro všeľijaka programi pro Roma. Bešavas he šunavas sar e duma džal. E velvislankiňa phendžas amenge le Romenge savorenge andro jakha: „Savore Roma so avna kamende andre Angľija bičavaha len pale khere andre Čechiko.“ Avka phendža e Anne Fyfe Pringle. O Roma bikenaven o khera, o majetki, he džan andre Angľija, aľe savoro lenge zijand, sakones bičhavna khere.
Sar avľom pre autobusovo štacija Prahate pre Florenc, odoj dikhľom te terdžol duj bare rajkane autobuse so džanas andro Londin. O Roma odoj imar terdžonas paš o autobusa le taškenca, le čhavenca he džanas andre Angľija. Kamavas lenge te phenel kaj ňikhaj te nadžan, kajča naphendžom ňič, bo bi mange aňi napačandžilehas, aňi man načudaľinav.
Dzektora romane novinki abo časopisi pisinen kaj o Roma keren lačhes, hoj džan adarik het. Me phenav kaj nakeren lačhes. Ča dikhen Romale so tumenca keren pro leťiskos Prahate. Namukhen tumen te bešel andro roplana. Pal kada pes del te prindžarel savoro. Le Romen andre Angľija nakamen. O Roma aven pale khere, savoro našade, čuče žebenca, nane len kaj te bešel he hin len bareder problemi sar len has. Ta kaj o čačipen?
Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál