Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vládní krize poškozuje všechny

Celkem příznivý rozvoj ekonomiky ČR je častým argumentem, že nečinnost vlády v důsledku její krize má jen malý vliv na rozvoj společnosti. Ten názor nahrává postojům lidí, kteří říkají, že politika je špinavá věc, a proto ani nestojí za to chodit k volbám. Jde o hluboký omyl. Dovolím si poukázat na jeden praktický příklad, týkající se nevládního neziskového sektoru, zejména toho romského.

Již dříve jsme psali, že ministr spravedlnosti a místopředseda vlády Pavel Němec se nehodlá zabývat tím, čím ho vláda pověřila, totiž vykonávat funkci předsedy Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Z tohoto důvodu neměl dostatek informací, které by ho přesvědčily, že má konat také v určitém čase a určitým způsobem. Informace, které získával od svého zástupce v radě a současně svého náměstka pana Hartmana, byly zřejmě nedostatečné nebo nezobrazovaly náležitě mínění rady. Ty mohl získat pan ministr jen osobní účastí na zasedáních rady. Tou se ale nikdy neobtěžoval. Doufejme jen, nešlo o přezíravost, nýbrž nedostatek času, který práci každého ministra provází. Navíc je Pavel Němec předsedou Unie svobody – Demokratické unie, která nemá na růžích ustláno. A k dovršení všeho přišla vládní krize, v níž ani ministři US-DEU, stejně jako ostatní členové vlády, nehráli zrovna skvělou roli. Jaký div, že neměl ani pomyšlení na podobnou záležitost, jakou je Rada vlády pro záležitosti romské komunity a s ní spojené problémy.
Ten nejzásadnější spočíval v tom, že program pro nevládní organizace, který vyhlašuje Rada v rámci úsilí o eliminaci vylučování členů romské komunity ze společnosti, byl vyhlášen v podstatě se šestiměsíčním zpoždění. Scházel podpis ministra Němce, ať už k tomu měl důvody jakékoliv.
Tak se stane, že finanční prostředky pro úspěšné projekty se dostanou na místo určení až někdy po prázdninách. Musí se využít do konce roku. Tím se efektivita plnění projektů snižuje na polovinu. Vládní krize tento nedostatek ještě umocnila. Člověk může jen bezmocně krčit rameny. Arogance moci? Jistě!
Takovým zoufalým vyjádře- ním bezmoci je do jisté míry i usnesení rady z jejího posledního zasedání 10. března. Jen málokdy se stává, aby se jakákoliv rada vyjadřovala vůči svému předsedovi tak kriticky. Posuďte sami: „Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity vnímá s nelibostí nedostatečnou komunikaci předsedy rady s radou a jeho neúčast na zasedáních rady. Považuje to za snižování autority rady a v důsledku toho za nízkou podporu programu integrace Romů ve vládě. Považuje to také za hlavní příčinu zpoždění vyhlášení programu inkluze Romů a vážné ohrožení existence nevládního romského sektoru.“

Karel Holomek
člen rady a 2. místopředseda

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál