Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Nesuďme Antonína Ferka podle barvy pleti

V RH č. 5 jsem si přečetl článek O čem bych vám chtěl povědět od Antonína Ferka, kde zesměšňuje romistické pojetí „správného Roma“ a romskou kulturu jako takovou. Přišlo mi, že na rozdíl od Marka Jakoubka a jeho publikace Romové konec (ne)jednoho mýtu je Ferkův článek už jen samoúčelným výkřikem a nepřináší nové vědecké poznatky. Snad ani Marek Jakoubek by netvrdil, že romská kultura je pouze produktem kultury chudoby, i on chápe celou věc komplexněji (tím nechci říct, že mi jeho výzkum připadá objektivní). Považuji se za nositele romské kultury (ale opravdu si nemyslím, že by mi byla dána geneticky). Myslím si, že na našich zvycích, jazyku (kultuře) se nic nemění, ať se jí říká cigánská, cikánská a nebo romská.

Na rozdíl od Antonína Ferka se „ubohým“ člověkem necítím, cítím se jako Rom. A právě díky své kultuře jsem někým a ne jen člověkem-zvířetem, kterého jedinou starostí je přežít. Nedomnívám se, že kultura je pouze prostředek k přežití a přijde mi absurdní, že si to myslí „student sociální a kulturní antropologie“.
Možná kdyby se Antonín Ferko zabýval studiem svých kulturních kořenů na místo Lewisovy Kultury chudoby, pak by třeba věděl, proč decentně odstrčil dva dny staré špagety. Lewisovy antropologické typy by dva dny staré špagety spíše uvítaly.
Je vidět, že na Západočeské univerzitě je o Romy velký zájem, a proto bych si dovolil Antonína Ferka a jeho spolužáky (možná i profesory) pozvat na nějakou přednášku na romistice FF UK.
Jsem přesvědčen, že by si doplnili chybějící znalosti romské historie, což by jistě zvedlo úroveň jejich příspěvků. A dokonce by i zjistili, že pražská romistika není spolek rasistů uvažujících v termínech genetické biologie.
Hrubě se mi nelíbí, že někdo s názory Antonína Ferka se věnuje výchově romských dětí v občanském sdružení Začít spolu a vychovává je podle těchto pro ně nezdravých názorů. Když on nedokáže najít své místo ve společnosti, není vhodné, aby to přenášel na nastupující romskou generaci. To by jim nakonec mohl začít zakazovat i mluvit romsky, a to už tady jednou bylo ne?

David Tišer, student romistiky FF UK v Praze

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál