Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   U svého otce žije jako cizinec

Richard Orlet (25 let) je slovenským občanem a rozhodl se žít v České republice, protože hlas jeho srdce mu velel jít za otcem, který se tady natrvalo usadil v Zastávce u Brna.

Co všechno musíš splnit jako slovenský občan, abys získal české občanství?
Musím tu mít pět let trvalý pobyt a pracovat. Kdybych tady neměl práci, musel bych se vrátit zpět na Slovensko.
Chci v České republice žít, protože tady mám otce, bratrance, sestřenice a velkou rodinu. Pokud by mi otec neposkytl zázemí a bydlení, musel bych si najít ubytování a mít nájemní smlouvu takovou, kterou požaduje cizinecká policie. Pak se mohu přihlásit k trvalému pobytu a začne plynout časová lhůta pro získání občanství. Nebýt otce, bylo by těžké najít si byt s nájmem, který bych byl schopen uhradit. Smlouvu z ubytovny cizinecká policie neuznává.
Myslím si, že každý cizinec, který tady chce žít, musí dokázat, že je toho hoden. Jakmile do ČR přijde někdo z ekonomických důvodů a snaží se využívat jen výhodnou sociální síť, tak mu na to přijdou a musí domů.

Je těžké najít si tady práci?
Ve státním sektoru cizinec nemá šanci se uplatnit, protože není občanem České republiky. Co se týče soukromého sektoru, tak tam je možnost pracovat, ale za podstatně menší mzdu než občan ČR.

Jak se chovají Slováci k Romům?
Diskriminují Romy daleko více než tady v České republice. I když na Slovensku Rom něco dokáže, nemá možnost se uplatnit ve společnosti a má obrovské problémy.

Myslíš si, že idea demokracie je víc naplněna tady?
Určitě. Slovensko vždy inklinuje k určité formě diktatury. Slováci potřebují vůdce. A to mně vadí.

Jaké jsou životní podmínky na Slovensku?
Těžší. Chybí průmysl, který by táhl ekonomiku, lidé tam s bídou vydělávají šest tisíc. Ceny jsou vyšší než tady. Ekonomika je v krizi a lidé odcházejí za prací do Evropy, Ameriky a s penězi se vracejí zpět. Ale pokud odcházejí Romové, tak ti chtějí odejít na trvalo.

Co pro tebe znamená ČR?
Nové zázemí, kde se cítím dobře a kde mohu žít. Jsou tu lepší ekonomické podmínky, vyšší platy, nižší ceny, nižší nezaměstnanost a pevnější sociální síť. Česká republika směřuje na západ, zatímco Slovensko na východ.

Nelituješ toho, že jsi opustil svou vlast?
Ne, nelituji. To neznamená, že když jsem se na Slovensku narodil, že tam také musím umřít. Nejsem vlastenec. Jsem Evropan.

Chtěl bys kočovat?
Ne, i když mám romské srdce a v žilách romskou krev, chci se usadit.
Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál