Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Naše romská řeč - Vlado Oláh

Ta naše romská řeč s námi se zrodila, s námi z Indie přišla.
V té nám naše maminka první i poslední píseň zpívala. Píseň
o přetěžkém romském životě. S ním nám Ciral i Ondis pohádky vyprávěl tak sladce.
V naší romské řeči máme ukryto velké bohatství, naši cestu,
v ní je náš život. V ní hledáme naši jednotu, v ní nalezneme pro naše děti, pro Romy pravdu! Chyťme se, Romové, jeden druhého, srdce za srdce, ruka v ruce. Držme se našeho jazyka, nestyďme se Rom před Romem. Jednou bude slunce svítit všem lidem šťastnou pravdou, voňavým svitem!

Amari romaňi čhib - Vlado Oláh

Amari romaňi čhib amenca uľiľa, amenca andal e Indija aviľa. Andre late amari dajori anglalutňi ešebno giľaďa giľori. Giľori pal peskero dukhado romano dživipen. Laha amenge o Ciral the o Ondis paramisa vakerenas gule.
Andre amari romaňi čhib gardo hin amen baro barvaľipen, amen drom, andre leste amaro dživipen. Andre leste rodas amaro jekhetaňiben, andre leste arakhaha predal amare čhavo le Romenge o čačipen! Chudas pes amen, Romale, jilo jilestar, vast vastestar. Ľikeras pes amara čhibatar, na ladžas pes Rom Romestar. Jekhvar švicinela o kham savore manušenge bachtale čačipnaha, sungaľi sungaha!

Z knihy Le khameskere čhave, Děti slunce

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál