Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komentář - Ještě k Mezinárodnímu dni pro odstranění rasismu

Byl jím den 21. března. Až na malé výjimky se o něm média téměř nezmínila. Pro českou společnost to je celkem příznačné. Projevy rasismu se pokládají za něco normálního. Některé z nich ani jako takové nejsou zaznamenány. Svědčí to o malé vnímavosti Čechů pro tolerantnost ve společnosti. Není tedy na škodu malé připomenutí, kterým se vracíme trochu zpět.

Mezinárodní den pro odstranění rasové diskriminace se připomíná od roku 1966 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN na památku události z roku 1960, kdy jihoafrická policie rozstřílela pokojnou demonstraci proti apartheidu a při tom zabila 69 lidí. Tento den se tak stal symbolem boje proti rasismu.
V české společnosti se stávají nejčastějším cílem rasových útoků i častých skrytých forem rasismu nejvíce Romové.
Velký problém je v tom, že vláda má program integrace Romů do společnosti, byť na venek s jeho realizací jsou potíže. Nemá žádné nástroje k tomu, jak tento program prosadit v obcích a regionech. Tam je možno spatřovat největší zdroj nepravostí, jako jsou ghetta Romů, vysoká nezaměstnanost, bída, jež přesahuje míru země patřící do EU a trvalá a nekončící izolace mezi Romy a ostatními obyvateli obcí.
Tento neutěšený stav by bylo možno eliminovat cílenými a efektivními kampaněmi proti rasismu. Nemusíme se vzájemně příliš milovat. Stačí, když si uvědomíme, jak rasismem trpí společnost nejen morálně, ale především ekonomicky. Když to domyslíme do důsledků a dáme si práci s počítáním, vyjde nám, že jsou to stovky miliard, které musí být vynaloženy k odstraňování důsledků rasismu a nerovností. Pak sto milionů na kampaň proti rasismu nemusí být mnoho! Problémy jsou dva: kde ty peníze vzít, a jak tu kampaň vymyslet, aby skutečně přinášela efekt. Úkol pro chytré hlavy!

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál