Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Bezprecedentní vítězství v oblasti bydlení na Slovensku

Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace (CERD) shledal, že Slovensko porušilo mezinárodní právní standardy tím, že nepodniklo opatření proti sociálnímu vyloučení Romů.

V rozhodnutí, které výbor vynesl 17. března 2005, se praví, že v případě diskriminace v oblasti bydlení z roku 2002 Slovensko porušilo tři ustanovení Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace (ICERD). Verdikt jednoznačně ozřejmuje, že jakékoli vládní snahy držet Romy v nedůstojných osadách vedou k závažných případům diskriminace a porušují mezinárodní právo. Úředníci veřejné správy nesmějí takové projevy tolerovat.
Radní města Dobšiná schválili 20. března 2002 plán na výstavbu levného bydlení pro romské obyvatele. V Dobšiné jich žije na 1800, mnozí bydlí v šokujících podmínkách v chudobných chatrčích bez pitné vody a kanalizace. Předseda místní nacionalistické strany, která hlásá otevřeně protiromské postoje, a další čtyři nacionalisté zorganizovali proti zmíněnému plánu petici s tím, že ve městě nechtějí žádné další Romy. Předali ji radě města, která posléze hlasovala proti původnímu rozhodnutí a usnesla se na explicitním odkazu k rasistické petici.
Poté, co stížnost místních Romů odmítl krajský státní zástupce, odvolali se k Ústavnímu soudu, který ji rovněž odmítl. Následně jejich právní zástupce společně s Evropským střediskem pro práva Romů (ERRC) a slovenskou nevládní organizací Liga obhájců lidských práv stížnost postoupilo CERD. Výbor shledal, že Slovensko porušilo svůj závazek nezapojovat se do žádného projevu rasové diskriminace a zajistit, aby všechny orgány veřejné správy tento závazek dodržovaly. Konstatoval také, že Slovensko porušilo svůj závazek garantovat každému bez rozdílu právo na bydlení. Dále „z prokázání existence aktu rasové diskriminace vyplývá, že se (slovenským) soudům nepodařilo sjednat účinnou nápravu, což odhaluje závažné porušení ústavy.“ Výbor nařídil, že Slovensko pro Romy z Dobšiné musí sjednat patřičnou nápravu a zejména musí podniknout taková opatření, aby zajistilo, že budou „v původním postavení, v němž se nacházeli při přijetí první rezoluce radou města (týkající se levného bydlení).“
Zastupující výkonný ředitel ERRC Claude Cahn prohlásil: „Toto rozhodnutí objasňuje slovenské vládě stejně jako vládám ostatních zemí, že porušování mezinárodního antidiskriminačního zákona v oblasti bydlení není, ani nemůže být přijatelné. Doufáme, že slovenská vláda toto rozhodnutí vyslyší, konečně procitne a začne jednat v požadované míře, aby ukončila podmínky z doby kamenné, v nichž žijí desítky tisíc slovenských Romů, a jednou pro vždy je důstojně dovede do 21. století.“

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál