Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jako v Beverly Hills

Chomutov/Jirkov (red) – Tři romští sociální pracovníci ze Slovenska byli minulý týden na stáži v Chomutově a Jirkově. Slovenská vláda schválila program terénních sociálních prací teprve v květnu.
Osmnáct terénních pracovníků čerpalo zkušenosti z práce českých zástupců v sedmi městech. Tři z nich přijeli do Jirkova. „Chomutov a Jirkov byly zvoleny také proto, že se tu udělal v bytové, sociální i občanské otázce Romů největší kus práce,“ vysvětlil Jozef Cicko ze společnosti Člověk v tísni důvod, proč volba padla právě na Chomutovsko. Rozdíl oproti slovenským romským osadám je prý značný. „Když jsem uviděla bydlení Romů v Jirkově, měla jsem pocit, že je to Beverly Hills,“ prohlásila Mariana Dlugošová, která pracuje s Romy již dva roky. Rozdíl je prý také v oblasti vzdělávání. Vybavení zvláštních škol, kam chodí spousta romských dětí, nemají podle ní na Slovensku ani základní školy. Dva ze slovenských pracovníků nikdy práci v terénu neprováděli, učí se proto, jakých problémů si všímat a jak navazovat první kontakty s oddělenou romskou komunitou.


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál