Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vážení a milí čtenáři Romano hangos

Z Vašich ohlasů a dopisů, které dostáváme, můžeme usuzovat, že rádi věnujete pozornost aktuálním informacím, zprávám a komentářům, které na stránkách Romano hangos najdete. Mnohé z těch informací mohou mít i konkrétní dopad na Vás osobně a mohou Vám pomoci. Vážíme si této pozornosti i úsudku a budeme rádi, zůstanete-li nám věrni.

Podmínky pro vydávání periodik národnostních menšin se však neobyčejně zpřísnily. Jednou z podmínek dotace, kterou získáváme od Ministerstva kultury České republiky, je určitý finanční zisk z prodeje. Nedostatečný zisk formou předplatného je nám vyčítán a nebude-li plněn, může to znamenat docela vážné rozhodnutí o neudělení dotace, což by mělo za následek konec vydávání.
Proto nám nezbývá než Vás vyzvat, abyste určenou částku předplatného uhradili.
Zatím jsme vždy stáli před rozhodnutím, zda tomu, kdo neplatí, zasílat Romano hangos i za tuto cenu a posilovat tak všeobecnou a žádoucí informovanost nebo zasílání administrativně ustřihnout s vědomím, že mnoha potřebným se žádoucí informace nedostane. Nyní musíme naše stanovisko přehodnotit a chovat se podle podmínek, k nimž jsme nuceni tedy alespoň do jisté míry komerčně.
Komu tedy nečiní skutečně minimálně stanovená částka předplatného takové potíže, že by ohrožovala jeho existenci, nechť ji uhradí přiloženou složenkou nebo na náš účet č. 35-1366180207/0100 bankovním příkazem pod variabilním symbolem = IČO organizace nebo rodné číslo předplatitele.
Roční předplatné je 200 Kč. Zaplacením předplatného každý z Vás učiní krok, kterým významně podpoříte vydávání Romano hangos.

S přáním všeho nejlepšího, vičinav phundrado drom
Váš Karel Holomek, šéfredaktor


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál