Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Žádné problémy nejsou

Strážníci doposud nezaznamenali konflikt mezi romskými a majoritními dětmi, říká zástupce ředitele karvinské Městské policie Jaroslav Kolek. Pouze předloni ji vedení gymnázia požádalo o zvýšenou kontrolu před zahájením a po ukončení vyučování.

Důvodem mělo být napadání studentů Romy – mělo docházet k okrádání studentů o osobní věci, svačiny apod. Městská policie tenkrát postavila hlídky strážníků poblíž hlavního vchodu a okolí školy sledovala. „Tato opatření jsme ukončili s koncem školního roku,“ vysvětlil Jaroslav Kolek a dodal, že v tu dobu nezaznamenali, že by Romové studenty napadli. V kontrolách pokračovali i v dalším školním roce, avšak již pouze v rámci pochůzkové činnosti strážníků.
O vyjádření k umístění gymnázia v sousedství převážně romské části čtvrti jsme požádali rovněž Magistrát města Karviné. Podle jeho mluvčího Jiřího Nakládala město nemůže jakýmkoliv způsobem hodnotit umístění školy, neboť se jedná o historickou záležitost. A tu „je nutno posuzovat z hlediska společensko-politických poměrů, které panovaly v 70. letech minulého století.“ Nakládal také podotkl, že s romskou menšinou nejsou na území města žádné problémy a dodal, že romská menšina je v Karviné velmi podporována – jako příklad uvedl zřízení Romského kulturního a sociálního centra. Stranu připravila

Zuzana Fojtíková

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál