Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Stín i na skutečné romské duchovní

Podle římskokatolické věrouky k instituci kněžství platí, že tato svátost je udělovaná mužské osobě, která plní podmínky této kandidatury a následně vysvěcený kněz vykonává svátosti jako reprezentant samotného Pána Krista. Ovšem pravým vykonavatelem všech svátostí je Pán Ježíš. Ten, který uděluje kněžské svěcení, musí být řádně vysvěcený a ustanovený biskup. Nikdo se nemůže za kněze vydávat a všechny povinnosti i výsady kněžského stavu může používat jen opravdový duchovní. (Tit I, 5/ I Tim5.22)

Podle oficiálního vyjádření římskokatolické církve v ČR pan Kraus není knězem této církve a niky jím nebyl. Skandální je, že se za kněze této církve vydával, a také za opata Řádu sv. Ducha. Ovšem za vrchol drzosti považuji, že se vydával i za římskokatolického biskupa a takto oblečen za aktivního doprovodu p. Petra Jana vystupoval v Izraeli.
Pana Krause osobně neznám, možná je skutečně hluboce věřícím člověkem, jak tvrdí pánové Jano a Ličartovský, avšak každý zdravě uvažující člověk musí uznat, že jej to neopravňuje si hrát na faráře či dokonce biskupa. Jeho záliba v oblecích duchovních katolické církve přestala být neškodná od chvíle, kdy začal vykonávat neplatné obřady, zneužívat k této svatokrádeži víry Romů a v neposlední řadě se pasovat do role jejich náboženského vůdce za pomoci podobně nevěrohodných lidí jako je on.
Celá záležitost je o to smutnější, že pošlapává a vrhá stín i na práci skutečných romských duchovních působících v různých církvích v ČR. Neobvyklá je ovšem v tom, že když celá pravda vyjde najevo a pan Kraus, aby mohl pokračovat ve své zálibě, si chce založit vlastní církev, někteří Romové se nechávají i nadále využívat a ponižovat. Z článku pana Ličartovského vyplývá, že chtěl „využívat služeb“ církve, kterou nenavštěvuje. Ovšem nepochodil, a tak si založí svou církev. Domnívá se, že jde o organizaci, při jejímž vzniku může dokonce pomoci. Možná mu papež pan Kraus slíbil kardinálský klobouk. Pan Jano se ohání Listinou lidských práv a svobod, žádá o registraci „katolické církve Romů“ a z jeho vyjádření lze pochopit, že touto státní registrací začne tato církev existovat. Osobně se domnívám, že pánové dobře vědí, co chtějí. Jde o další taktiku, jak Romy rozdělit a postavit proti sobě. Oni dobře vědí, že státní registrací získají „jen“ od státu finance na platy. Také vědí, že stát jim nezaregistruje působení Sv. Ducha v jejich církvi. Stát zaručí ty platy, a to možná stačí. Ovšem když někdo napíše, že romská církev je blbost a nazve to „kuriózní“, přijde okamžitá reakce o rasismu a xenofobii. Jak jinak může argumentovat člověk, který o církevním právu neví vůbec nic a na Hod Boží přinese adventní věnec do kostela.
Chceme-li být katolíky, musíme vědět, že svatá církev není žádnou organizací vytvořenou lidmi. Jejím zakladatelem a hlavou je samotný Pán Ježíš Kristus. Hospodin Bůh je otcem nás všech a v Jeho církvi nejsme Roma nebo gádže, ale všichni jsme jeho dětmi. Církev je tělo Kristovo a svátostmi, které se v ní vykonávají, se dobíráme spásy.
Romská církev tudíž nevznikne nějakou registrací jakýmkoliv státem. Vznikne tak jen nějaká novodobá sekta lidí podporující zálibu pana Krause v obřadech katolické tradice. Tu opravdovou církev všech Romů i Neromů „zaregistroval“ sv. Duch již před dvěma tisíci léty.
Ještě ke zmínce p. Ličartovského o tom, že afroameričané mají své „katolické a protestantské církve“, tak musím zdůraznit, že jde o polopravdy. Neboť tak jako u nás existují romské sbory, tak i v Americe existují sbory černošské různých církví. Neexistuje žádná církev s názvem Černošská či Afroamerická církev USA.
My Romové se někdy necháme zneužít a zblbnout, to je pravda. Hodně se taky stává, že ti, co nás zneužívají, bývají právě naši lidé. Ale je taky pravda, že ti, co si hrají s Božím jménem, nemají v našem srdci místo. Romale achen Devleha!

Dušan Lakatoš

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál