Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  citáty slavných

Frederick Douglass (1817–1895)
Moc se nikdy ničeho nevzdává dobrovolně. Nikdy se nevzdala a nikdy se nevzdá. Stačí vědět, co všechno jsou lidé ochotni snášet, a víme i to, kolik nespravedlnosti a bezpráví na nich bude napácháno; a tak to potrvá, dokud se tomu lidé nevzepřou buď slovy, nebo pěstmi, nebo obojím. Meze tyranů jsou dány trpělivostí utlačovaných. A ve jménu těchto idejí budou černoši na Severu pronásledováni a na Jihu zotročováni a bičováni tak dlouho, dokud budou tyto ďábelské ukrutnosti mlčky snášet a nevzmohou se na odpor morální či fyzický. Lidé nemusí vždycky dostat všechno, za co v tomhle světě zaplatí, ale rozhodně musí vždycky zaplatit za všechno, co dostanou. Jestli se někdy máme osvobodit od všeho útlaku a křivd, kterým jsme vydáni napospas, musíme za své osvobození zaplatit. A zaplatit musíme svou prací, utrpením, oběťmi, a bude-li třeba i svými životy svých bližních.
Z dopisu abolicionistovi Gerritu Smithovi, 1849

Jako jednadvacetiletý uprchl Frederick Douglass z otroctví v Marylandu, a brzy se stal uctívaným hrdinou černé Ameriky. Své mimořádné řečnické schopnosti dal do služeb abolicionismu. Za občanské války se podílel na zakládání černošských vojenských oddílů; v poválečném období sloužil v různých oficiálních úřadech, např. i jako generální konzul na Haiti.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál