Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romská vládní rada zasedala

Ve čtvrtek 10. března opět zasedala romská vládní rada pod předsednictvím vládního zmocněnce Svatopluka Karáska, místopředsedy rady. Předseda rady, ministr a místopředseda vlády Pavel Němec, se na zasedání nedostavil, rovněž ani jeho náměstek Ivo Hartman, který má panu ministrovi předávat návrhy a rozhodnutí rady pro vládu.Tuto okolnost rada vnímá s nelibostí a pokládá ji za snižování své autority.

Byl projednán program terénní a sociální práce pro obce, vyhlášeny úspěšné obce a stanoven termín druhého kola, které bude dotováno nejméně dalšími třemi miliony korun.
Vyhlášení programu eliminace vyloučených romských komunit pro nevládní organizace je stálev nedohlednu. O příčinách nedostatku jsme se již dříve zmiňovali. Jsou jimi, jak se zdá už beze vší pochybnosti, administrativní průtahy na ministerstvu práce a sociálních věci a předsedy rady, tedy ministerstvu spravedlnosti. Podrobnosti této administrativní havárie nedokázal nikdo z přítomných členů rady nebo jejich zástupců v resortní části rady vysvětlit. Program by snad měl být vyhlášen do konce března.
Zpráva o stavu romských komunit, kterou už mezitím vláda vzala na vědomí, byla radou přijata a oceněna jako práce, jíž se členové kanceláře rady věnovali s velkým nasazením. Případné připomínky by mohly být bezpředmětné, kdyby se totiž v následující koncepci integrace některé z bodů ve zprávě znovu neobjevovaly. Připomínky, o nichž jsme už psali v našich komentářích, snad budou do revidované koncepce zapracovány a vládě do konce dubna předloženy.
Dosti času strávila rada kupodivu jednáním o individuálních záležitostech. Jednak kritikou faktu, že jeden z členů rady je nezaměstnaný a státní správa by mu měla dát možnost pracovní příležitosti, a jednak stížností zástupce města Bruntálu o nepatřičnosti negativního rozhodnutí výběrové komise v případě města Bruntálu.
Z toho důvodu nemohly být projednány další body programu, zejména důležitý bod změny statutu rady, týkající se členů rady a funkce 2. místopředseda rady.

Karel Holomek – člen rady a 2. místopředseda

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál