Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Co je rasismus

Rasismus je přesvědčení, že jedna etnická skupina, rasa či náboženství jsou nadřazené jiným etnickým skupinám, rasám či náboženstvím; ty nejsou hodny náležitého respektu a uznání.
Jeho následkem se jednotlivci stávají cíli rasově motivovaných činů, které se zakládají pouze na barvě jejich pleti a kulturním původu. Rasová diskriminace může vstoupit do všech stránek lidského života.
Jeho projevy mohou být subtilní i do očí bijící, nečesttnou prezentací ze strany médií, vtipy a nadávkami počínaje, diskriminací na pracovišti či rasově motivovanými trestnými činy konče.


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál