Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  citáty slavných

Společnost pro všeobecné povznesení černochů zastupuje naděje a snahy všech probuzených černochů. Naší touhou je nalézt ve světě své místo; nechceme narušit klid ostatních lidí, chceme jen odložit své břemeno a dopřát odpočinku svým znaveným bedrům a nohám na březích Nigeru, chceme zpívat své písně a modlit se k Bohu Etiopie. Ano, chceme si odpočinout od staleté dřiny, odpočinout si v politické svobodě, v hospodářské i průmyslové volnosti a ve spravedlivé společnosti bez pronásledování, chceme si odpočinout od lynčování a upalování zaživa, od všech forem diskriminace.

Společnost pro všeobecné povznesení černochů nabízí přátelskou spolupráci všem poctivým hnutím, která se snaží dospět k rozumnému řešení rasové otázky. Nehledáme sociální rovnost, nechceme smíšená manželství, ani netoužíme po nemožném. Požadujeme pouze právo mít svou vlastní zemi, kde bychom mohli vzkřísit a pěstovat kulturu a civilizaci pouze a jedině svou vlastní. Nesnažte se nám namluvit, že to nelze dokázat. Poutníci a kolonisté to dokázali pro Ameriku a noví černoši to s pochopením a pomocí ostatních mohou dokázat pro Afriku.
Marcus Garvey (1887-1940)

Marcus Garvey – radikální jamajský novinář a tiskař, zakladatel Společnosti pro všeobecné povznesení černochů. Dovedl probudit v černošských masách pocit síly a rasové hrdosti; jeho argumentace však občas byly demagogické a jeho plány poznamenávala utopičnost. Celé hnutí se prakticky rozpadlo, když byl v roku 1925 za údajnou peněžní zpronevěru uvězněn a po propuštění deportován z USA. Mnohé z jeho nacionalistických myšlenek se vrátily k životu v průběhu 60. let.

(jk)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál