Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  O diskriminaci romských žen v Evropě

V New Yorku se sešly přední romské ženské osobnosti, aby zhodnotily pokrok zatím dosažený v boji s diskriminací žen v Evropě. Cílem dvanáctidenní konference, která byla zahájena 28. února, bylo revidovat dva dokumenty, které byly před deseti lety přijaty na Světové konferenci o ženách – Pekingskou deklaraci a Platformu pro akci.

V OSN se sešla různorodá mezigenerační skupina romských žen, čítající více než 65 obhájkyň ženských práv a aktivistek ze střední a východní Evropy, bývalého Sovětského svazu a Mongolska.
Jejich účast byla finančně podpořena Open Society Institute (OSI) ve spolupráci s dalšími organizacemi jako například: Síť žen Západ – Východ (Network of East – West Women), UNIFEM, Globální fond pro ženy (Global Fund for Women) či Mama Cash. Prostřednictvím Iniciativy romských žen OSI propaguje zapojení zejména mladých Romek do vedoucích pozic a napomáhá vybudovat spolupráci mezi romskými aktivistkami a světovým ženským hnutím. Tři delegátky byly vyslány do New Yorku Evropským střediskem pro práva Romů (ERRC), které je v oblasti propagování romských ženských práv přední organizací. Vyvíjí zásadní iniciativu v boji proti domácímu násilí a nuceným sterilizacím.

(jk), zdroj ERRC

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál