Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Marta Tulejová, jedna ze zřizovatelek školy, říká

Jsme Romové, proto se o nás mluví

Jaký byl důvod kvapného přestěhování vaší školy?
Stěhování bylo plánované, už dva roky jsme hledali větší prostory než byly v Kolíně. Tamní budova nebyla svými rozměry dostačující k výuce, ani neposkytovala studentům potřebné zázemí. Studenti byli ubytováni po šesti až osmi v malých pokojích, postel na posteli, jedna skříň, na stoly už nebylo místo. Stravovací část byla v suterénu, k výuce jsme neměli dostatek tříd. Byli jsme nuceni zrušit jazykové třídy a udělat z nich třídy kmenové. Cizí jazyky se musí učit v malých seskupení a to v Kolíně nebylo možné – skupiny tam měly po dvaceti studentech. Učitelé už ani neměli kabinety. Stravovací část také nestačila, jedlo se na několik etap. Původně jsme zvažovali o přestěhování do Prahy, ale pak jsme od toho upustili a hledali dál. Když se naskytlo místo v této zvláštní škole, bylo to jako dar z nebe. Kdybychom toho neuvyžili, mohli jsme čekat také další dva roky.

Je pravda, že za přestěhováním jsou dluhy vaší školy?
Ne. Nepopírám, že škola má určité závazky vůči několika firmám, ale nemáme je vyšší nebo menší než jiné školy či subjekty v tomto státě. Dluhy řešíme a dlužníky se snažíme uspokojit splátkovými kalendáři. Nicméně chci ještě jednou zdůraznit, že za přestěhováním nejsou dluhy, ale nedostatek místa ve staré budově.

Na diskusním fóru vaší školy většina studentů tvrdila, že o přestěhování neví. Informovali jste je dostatečně?
Ano – dostatečně a včas. Rozeslali jsme dopisy a ředitel školy s nimi před tím stěhováním mluvil. Pokud jde o internetovou diskusi, zcela určitě chápete, jak funguje. Můžete se tam klidně přihlásit jako třeba Marta Tulejová a můžete tam za mě psát, aniž bych to opravdu psala já. Internet bych tedy nebrala jako důvěryhodný zdroj do této debaty. Kdokoli může reagovat jako náš student, aniž by jím skutečně byl. (Dne 1. března bylo ještě diskusní fórum na internetu dostupné, ale po našem rozhovoru 3. března bylo zrušeno – pozn. redakce.)

Budou prostory bývalé školy v Kolíně využívány komerčně?
Ano, částečně tam budou rekvalifikační kurzy a další vzdělávací akce pro Romy, částečně ubytovna. Ta je tam zřízena také proto, abychom ze zisků za její provoz pokryli závazky vůči dlužníkům.

Město a krajský úřad si stěžují, že neměly dost informací o přestěhování školy.
Krajský úřad informován byl, protože budova, ve které jsme, je jeho majetkem. Myslíte, že bychom se sem mohli nastěhovat, aniž by o tom majitel věděl? O krátkodobé smlouvě byl krajský úřad informován. Jako majitel tohoto prostoru musel dát souhlas a svolení, abychom to tu mohli užívat. (Rozhodování o krátkodobých smlouvách je ale podle mluvčího Středočeského kraje Martina Kupky v kompetenci ředitele zvláštní školy – pozn. redakce.) Začali jsme se stěhovat a snažili jsme se, aby budova byla připravena až studenti nastoupí po prázdninách zpět do školy. Toto jsme také splnili, výuka probíhá bez problémů. Nicméně jsme ještě nenavázali kontakt s městem. Je nám líto, že město mělo nějaký jiný záměr, ale my jsme potřebovali volné prostory a tato budova není jeho majetkem. Vedení města mělo jednat s krajem, ne s námi.

Máte nějaké náhradní řešení pro případ, že vám krátkodobou smlouvu v prostoru zvláštní školy neprodloužení?
Smlouva je na 90 dní a už je připravena dlouhodobá smlouva. Pokud není podepsaná, jisti si být nemůžeme. Nepředpokládáme však, že by krajský úřad budovu, určenou pro vzdělávací účely, pronajal pro účely jiné.

Takže nemáte náhradní plán?
Myslím si, že jej ani nepotřebujeme.

Údajně se sem měla nastěhovat vysoká škola. Může se stát, že až vám vyprší krátkodobá smlouva, budou prostory poskytnuty vysoké škole. Co uděláte pak?

O žádné vysoké škole nevím a neví o ní ani subjekty, které mají něco společného s tímto prostorem. Ani krajský úřad, ani správce této budovy. Takže je otázkou, o jaké vysoké škole je řeč. Tento prostor byl prázdný od září, nikdo se o něj neucházel a ejhle, když si jej vzala romská škola, je z toho poprask.

Kde nyní bydlí vaši studenti?
V Domově mládeže střední zemědělské školy v Čáslavi.

Jak se tam budete snažit zamezit případným konfliktům mezi romskými a neromskými studenty?
Chodím tam třikrát denně, spolupracujeme s vedením vychovatelské činnosti domova a budeme se snažit jakýmkoli konfliktům předcházet. Nějaké problémy samozřejmě nastat mohou. Naše děti se ale určitě budou chovat slušně. Když jsme se přestěhovali do Čáslavi, začaly se tu objevovat klasické řeči o Romech – kradou, jsou hloupí a nevzdělaní a žádné školy nepotřebují. Těmto konfliktům a nedorozuměním však nezabráníme.

Takže si myslíte, že za problémy jsou rasové předsudky?
Kdyby se jednalo o jakoukoli jinou střední školu, tak je všechno v pořádku. O věci se mluví, protože jsme romská škola.

Zuzana Labantová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál