Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   „Neviditelné testy“ romské komunity

Michael Guet pracuje v romské divizi při Radě Evropy od roku 2000 a je mimo jiné zodpovědný za stážisty:

Kdy byla tato divize založena?
Romská divize (Roma and Travellers Division) byla založena v roce 1995 rozhodnutím Rady ministrů. Stejného roku byla sestavena Skupina expertů zabývající se situací Romů (MGSROM), první evropský orgán monitorující situaci Romů. Tvoří ji stálí a dočasní členové, Romové i Neromové, které jmenují jednotlivé členské státy. Skupina poskytuje poradenství Radě ministrů prostřednictvím Evropské komise pro migraci. Navrhla mnoho doporučení, která Rada ministrů později přijala, např. Doporučení 4 z roku 2000 o vzdělávání romských dětí v Evropě a Doporučení 17 z roku 2001 pro zlepšení zaměstnanosti a ekonomické situace Romů v Evropě. V brzké době by mělo být přijato další doporučení pro zlepšení podmínek bydlení Romů.

Proč jste se rozhodl pro práci právě v romské divizi?
V romské divizi pracuji poslední čtyři roky. Předtím jsem byl tři roky v oddělení lidských práv, které se zabývá mimo jiné Rámcovou úmluvou pro ochranu minorit. Jako student jsem napsal mnoho prací týkajících se národních minorit. Dalším důvodem, proč jsem začal pracovat v romské divizi, byla moje zkušenost ze společných projektů Rady Evropy a Evropské komise. Zabývat se romskou tematikou a pracovat s Romy mi tedy přišlo jako přirozené navázání na mou předchozí práci. Přiznávám, že tento sektor je zcela jistě složitější, zabírá více času a je více emocionální.

Můžete přiblížit některé aktivity romské divize?
Před čtyřmi roky jsem byl zodpovědný za první romský program v rámci Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu, na kterém se podílela Rada Evropy, Evropská komise a ESCEODIHR. Díky tomuto velmi motivujícímu projektu jsem navázal kontakty s mnoha Romy a organizacemi po celé Evropě. Moje první setkání s Romy se uskutečnilo ve Skopje v Makedonii a byla to spíše odstrašující zkušenost: Romové se na oficiálním setkání otevřeně hádali, křičeli jeden na druhého, což je něco, co by se vám na spíše diplomatických schůzkách Rady Evropy nemohlo stát. Od té doby jsem se toho naučil mnoho o Romech a romipen o způsobu práce s nimi, vím, jak lépe pochopit situaci z jejich pohledu a efektivněji tak bránit jejich potřeby. Cítil jsem se víc a víc akceptován jako hodnotný účastník všech jednání. Přiznávám také, že to zabere nějaký čas, než projdete „neviditelnými testy“ romské komunity.
Navázal jsem rovněž kontakty s mnoha vládami, kterým bylo doporučeno vytvořit a realizovat národní strategie pro Romy a dát Romům více aktivní roli ve společnosti na všech úrovních. Zmíněný projekt mi umožnil úzce spolupracovat s lidmi jako je Nicolae Gheorghe, romský poradce z ESCEODIHR, od kterého jsem se mnohému naučil.
Když moje kolegyně Francoise Kempf odešla z romské divize, nastoupil jsem na její místo tajemníka Skupiny expertů pro záležitosti Romů. Nezúčastňuji se tolika misí jako dříve, na druhou stranu nesu více zodpovědnosti.

Kdy jste se rozhodli přijímat romské stážisty a proč? Co je záměrem?
Romská divize vždy přijímala stážisty, ale pouze někteří z nich byli Romové. Výjimkou byla např. Anna Červeňáková, která u nás absolvovala stáž před programem pro romské stážisty. Jedním z důvodů byl fakt, že si museli celé tři měsíce hradit náklady, což je pro mnoho mladých Romů obtížné.
Proto jsme jenom uvítali návrh Open Society Institute, který poskytl grant na pokrytí finančních nákladů pro romské stážisty ze zemí střední a východní Evropy. Stáž je tříměsíční a je možné strávit nějakou dobu také v jiných odděleních Rady Evropy. Doposud jsme měli již 14 romských absolventů, pobyt se ukázal velice úspěšný a užitečný nejen pro nás, ale také pro ně. S většinou z nich jsme stále v pracovním vztahu a jsme rádi, že můžeme přispět k jejich profesionální dráze. Těší nás, že projekt pro romské stážisty byl odsouhlasen na další dva roky.

Martina Pokutová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál