Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové na Slovensku – dávný středověk

Poměry, v nichž žijí Romové na Slovensku, jsou stále pozorně sledovány mezinárodními organizacemi a institucemi. Na sklonku minulého roku se za nimi vypravila předsedkyně Mezinárodní organizace romských žen (IRWN) Soraya Post. Společně s představiteli dalších mezinárodních organizací navštívila několik romských osad na východě země v doprovodu zástupců slovenského ministerstva zahraničí a vládního výboru pro záležitosti Romů. Se Sorayou Post jsme hovořili o celkovém dojmu z této návštěvy.

„Ve Švédsku se o problémovém životě Romů v zemích střední a východní Evropy hodně hovoří především v souvislosti s migrací. Osobní zkušenosti s touto problematikou jsem získala teprve při loňské návštěvě romských osad na Slovensku jako členka delegace Rady Evropy. To, co jsem viděla, mnou hluboce otřáslo. Netušila jsem, že tamní poměry jsou tak lidsky nedůstojné. Ostatní členové delegace na tom byli stejně jako já. Velmi žalostný pohled byl na malé děti, které si venku hrály v chatrném oblečení, přestože byla citelná zima. Jejich matky říkaly, že děti jsou na zimu zvyklé již od narození. Pozvali mě také do několika domácností. Chudoba a bída těch lidí mě doslova šokovala.“
Delegace navštívila osady v okolí Chminianských Jakubovan a setkala se s některými romskými představiteli. Předseda Romského parlamentu Ladislav Fízik, který odpovídal na otázky členů delegace, mj. řekl, že existující problémy mají historické kořeny. Navíc se přenášejí z generace na generaci, protože většinová společnost se odmítá přihlásit k odpovědnosti za to, jak s Romy zacházela a zachází.
„Udělala jsem velikou zkušenost a poznala, jak velké rozdíly existují v životě Romů v zemích západní a východní Evropy,“ prohlásila mj. předsedkyně IRWN Soraya Post. Řekla, že u nich ve Švédsku se snaží vyrovnávat podmínky a možnosti pro uplatnění romských žen ve společnosti. To, co viděla na Slovensku, je možné přirovnat k dávnému středověku. „Budu usilovat o to, aby mezinárodní romské organizace věnovaly zvláštní pozornost situaci Romů ve východní Evropě, protože nutně potřebují jejich pomoc a podporu,“ konstatovala.
Při tomto rozhovoru mne napadlo, že členové naší vlády by se měli alespoň na měsíc přestěhovat na východ Slovenska, aby věděli co se stane, až budou realizovaná „jejich“ opatření v sociální oblasti. Kromě jiného budou mít za následek vytvoření podobných romských osad, které tam existují.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál