Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Začíná pracovat sekretariát Evropského romského fóra

Dočasný výkonný výbor Evropského romského fóra (ERTF) rozhodl, že první zasedání pléna se uskuteční v červnu. Organizační přípravu zajistí sekretariát v čele s Judsonem Nienbergem. Do 31. května budou přijímány přihlášky organizací z jednotlivých zemí, které bude posuzovat komise sestavená ze zástupců Rady Evropy, OSCE a ERTF.

V souladu se statutem ERTF zanikne v červnu mandát dočasného výkonného výboru. Jeho práce spočívala především v přípravě základních dokumentů včetně statutu, jednacího řádu a kritérií, podle nichž budou posuzovány přihlášky členů (organizací) ERTF. Klíčovým úkolem bylo provedení registrace ERTF a uzavření dohody o spolupráci s Radou Evropy (RE). Registrace ERTF byla provedena 21. září 2004 u štrasburského soudu jako mezinárodní nevládní organizace, která bude volenými zástupci reprezentovat Romy v Evropě. Smlouva o spolupráci s RE umožní vytvářet vztahy s dalšími evropskými institucemi (OSCE a Evropská komise) i dalšími organizacemi a jednotlivými vládami zemí, v nichž žijí Romové. Slavnostní podpis dohody se uskutečnil 15. prosince za účasti členů diplomatického sboru, zástupců významných evropských institucí a organizací. Smlouvu podepsali generální tajemník RE Terry Davis a prezident ERTF Rudko Kawczynski.
Romské organizace v ČR by měly v co nejkratší době začít jednat o tom, jak se zapojí do ERTF, jak se budou podílet na jeho činnosti a spolupráci s dalšími romskými organizacemi v Evropě. Připomeňme, že z jednotlivých zemí je za člena ERTF přijímána pouze jedna zastřešující organizace, která si volí delegáty podle počtu Romů žijících v daném státě. Odhaduje se, že u nás žije asi 250 000 Romů, což by znamenalo, že lze volit dva delegáty do pléna ERTF a tři zástupce pro každého z nich. Celkem bychom tedy volili za ČR osm delegátů do pléna ERTF. Je však třeba, aby registrované organizace zahájily jednání a ty, které projeví zájem o spolupráci, odeslaly přihlášku do Štrasburku ve stanoveném termínu, tj. do 31. května. V současné době funguje spolupráce mezi Grémiem romských regionálních představitelů a Parlamentem Romů ČR. Ukazuje to, že lze najít shodu v programech a cílech, na nichž se vytvoří spolupráce několika desítek organizací. Můžeme proto předpokládat, že romské organizace budou schopné naplnit stanovená kritéria pro členství v ERTF a podílet se na spolupráci, která se vytváří na evropské úrovni.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál