Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Právní a sociální poradna Společenství Romů na Moravě

Již několik let existuje v brněnských kancelářích Společenství Romů na Moravě (SRNM) právní a sociální poradna. Teprve letos získalo SRNM v rámci programu Dživas jekhetane podporu NROS, takže poradna mohla svoji práci zkvalitnit a rozšířit.

V rámci právního poradenství bylo řešeno l5 případů trestně právního charakteru.
V sociálním poradenství je nejčastější pomoc v bytových otázkách. V podstatě se to týká 88 případů a ukazuje to na závažnost této problematiky v životě Romů.
Kromě běžné agendy a pomoci jednotlivým klientům v právních věcech jsme schopni každý případ systematicky sledovat a dotáhnout ho do nějakého výsledku. To je umožněno tím, že tuto práci vykonává Rom s vysokoškolským právním vzděláním – Mgr. Miroslav Zajda.
Poradna se věnuje také případům, které sice zastupuje někdo jiný, ale vyjadřuje se k postupům policie a rozhodnutím soudů při spolupráci s advokáty. Upozornili jsme například na závažné nedostatky policie při vyšetřování loňské vraždy Oty Absolona ve Svitavách obžalovaným Pechancem. S našimi stanovisky se ztotožnila i státní zástupkyně.
Rovněž se věnujeme trestně velmi závažnému případu bratrů Polákových a jejich neuvěřitelně přemrštěnému trestu (14, 12 let).
Na začátku letošního roku jsme sledovali i případ útoku příslušníků Městské policie v Brně proti mladistvému Romovi. Trestnou činnost strážníků se v tomto případě nepodařilo prokázat z důvodů, které už dávno kritizujeme. Nicméně se domníváme, že napříště si už dají brněnští strážníci pozor, aby se vůči mladistvým Romům nechovali jako asijští nájezdníci ve středověké Evropě.
Poradnu navštěvuje denně 10 až 15 klientů. Práce nespočívá pouze v jednáních v kanceláři, nýbrž i na příslušných úřadech. Je to dosti pracné a náročné.
Výsledky snad poslouží k tomu, abychom prokázali macešský přístup úřadů a institucí vůči Romům, o němž jsme skálopevně přesvědčeni. Nikdo z dotčených to nechce přiznat. Argumenty snad přispějí k větší objektivitě při posuzování jednotlivých případů.
Upozorňujeme čtenáře Romano hangos na možnost porady třeba i písemnou formou, telefonicky či elektronickou poštou a na možnost zastupování i mimo Brno.
(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál