Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sterilizované ženy se domáhají spravedlnosti

Případy sterilizovaných romských žen se chýlí do další fáze. Zprávu ze šetření komise zřízené ministerstvem zdravotnictví jsem zatím jako právní zástupkyně stěžovatelek neobdržela. Je však nutné jednat, neboť ženy, na nichž byla vykonána sterilizace v rozporu s jejich přáním, se společně domáhají spravedlnosti.

Stěžovatelky ze severní Moravy založily spolek, jehož prostřednictvím formulují své pocity a požadavky a chtějí tak působit na řádné prošetření svých případů. Jeho předsedkyní je Martina Ferenčíková (22), první oběť, která za pár dní předloží svůj případ soudu. Proč právě ona? Stížnosti, které jsme posílali (a stále posíláme) Kanceláři veřejného ochránce práv, se zakládaly čistě na tom, co stěžovatelka vypověděla o okolnostech provedení sterilizace. Abychom však unesli důkazní břemeno u soudu, je třeba důkladně prohlédnout dokumentace a pořídit si kopie, které budou sloužit jako hlavní důkaz. Dokumentaci paní Ferenčíkové se nám shodou okolností podařilo získat ještě než byla zaslána ministerstvu zdravotnictví, na ostatní dokumentace čekáme. Měly by být vráceny nemocnicím každým dnem, poté, co je zkoumala komise zřízená ministerstvem. Ačkoli zdravotnickou dokumentaci Martiny Ferenčíkové prohlížely tři osoby (paní Ferenčíková, Vendula Jabůrková z organizace Vzájemné soužití a já), jakýkoli náznak svobodného a informovaného souhlasu, základního předpokladu pro provedení sterilizace, jsme nenašly. V dokumentaci se sice objevuje několikrát podpis paní Ferenčíkové, ne každý podpis však může být považován za souhlas s lékařským zákrokem. Platný souhlas může být jen takový, který je poskytnut po řádném poučení o povaze a účelu zákroku, jeho důsledcích a rizicích a po ponechání dostatečného času na rozmyšlenou. Vzhledem k trvalým a dalekosáh lým následkům, které sterilizace má pro život ženy, by poučení mělo být skutečně zevrubné, počínaje faktickou neschopností mít ještě v budoucnu děti až po další rizika, jako je vysoký tlak, závratě, deprese, ztráta libida apod. Martina Ferenčíková však podepsala svou „žádost“ o půl páté ráno těsně před porodem, nikdy předtím slovo sterilizace neslyšela, nebyla jí dána možnost poradit se s manželem, i když o to výslovně žádala.
Tento případ je zjevným porušením platného práva i lékařské etiky, proto se nyní s důvěrou obracíme na soud, aby věc spravedlivě a nezaujatě posoudil.

Mgr. Michaela Tomisová
právní zástupkyně sterilizovaných žen

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál