Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  V Liberci jednala Rada

Péčí libereckého krajského úřadu a jeho romského koordinátora Ing. Holka byl uspořádán seminář, jehož se kromě členů Rady vlády pro romské záležitosti účastnili i krajští romští koordinátoři a zástupci vládních úřadů.

Pozornost byla věnována i podáním, která obdržel druhý místopředseda Rady Karel Holomek ve věci připravované reformy sociálních dávek a neúspěchu romské dekády. Kvalifikovalo je Grémium romských představitelů a romský parlament.
Zasedání se už tradičně neúčastnil předseda Rady, ministr a místopředseda vlády Pavel Němec. Řídil je poslanec a vládní zmocněnec pro lidská práva Svatopluk Karásek. Uvedl, že proces pozvedávání Romů ve společnosti neprobíhá příliš úspěšně, nicméně lze rozeznat řadu kladných počinů. Přiznal, že dalších zlepšení může být dosaženo během současné vládní koalice, později bude situace zřejmě mnohem obtížnější.
Ředitel kanceláře Rady Czeslaw Walek s politováním odpověděl na dotazy, že navrhovaný projekt Agentury vláda definitivně zamítla. Tento fakt je obecně považován za projev její neochoty v hledání efektivnějších cest k řešení problematiky soužití.
Zevrubné informace o novém školském zákonu poskytl Dr. Tomek, ředitel základního školství MŠMT. Podal mnoho informací o praktické realizaci zákona v předškolní i školní výchově a vzdělávání dětí. Bylo poznamenáno, že zákon lze považovat přes všechny výhrady za pokrok.
Ředitel kanceláře Rady pro národnosti Dr. Sulitka potvrdil, že Romové ve všech oficiálních doku mentech jsou považováni a označováni za příslušníky národnostní menšiny.
Zástupci ministerstva práce a sociálních věcí hovořili velmi podrobně o připravovaném zákonu o hmotné nouzi. Snažili se přesvědčit mnoho kritiků ze sálu, že nepůjde o snížení sociálních dávek obecně, nýbrž o posílení motivačních prvků při hledání zaměstnání. Snížením budou postiženi pouze ti, kteří nepřijmou nabízenou obecně prospěšnou práci nebo práci méně placenou. Délka neúspěchu při hledání práce nemusí nutně vést ke snížení dávek.
Životní minimum není chápáno jako částka k výplatě, nýbrž hranice, při jejímž dosažení lze uvažovat o dalších krocích v sociální péči.
Na závěr byla diskutována otázka romské dekády. Přes veškeré pozitivní hodnocení budoucích možností dekády začleňování Romů do společností, zůstávají nerozptýlené rozpaky z dosavadního průběhu medializace. Ještě lze vše napravit, dekáda v ČR bude zahájena letos v dubnu.
Podrobnosti k jednotlivým bodům zasedání lze získat i v redakci RH, pokud takový dotaz vznikne. V rámci této zprávy nebylo možno zabíhat do detailů.

(kh)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál