Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zprávy z Úřadu vlády ČR

Podařilo se nám získat tyto zprávy z Úřadu vlády ČR.

Dotační programy
a) Podpora Terénní sociální práce
Jak asi dobře víte, vláda na svém posledním zasedání v roce 2004 schválila náš návrh institucionálního zabezpečení programu TSP. Což znamená, že od roku 2005 je poskytovatelem dotace Úřad vlády. Metodický pokyn pro žadatele jsme v okamžiku schválení materiálu zaslali k připomínkám a ke schválení předsedovi Rady a vedoucímu Úřadu vlády. Ve čtvrtek 27. ledna 2005 byl program vyhlášen.
b) Dotační program pro neziskové organizace
Práce na novém metodickém pokynu pro žadatele trvala déle a to z důvodu nového záměru, který Rada schválila. Po připomínkovém řízení v sekci místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti jsme materiál odeslali k připomínkám ministru práce a sociálních věcí. V současné době čekáme na zaslání připomínek a po jejich zapracování budeme žádat o schválení metodického pokynu.

Materiály do vlády
a) Zpráva o stavu romských komunit
Kancelář Rady připravovala na konci roku 2004 Zprávu o stavu romských komunit, jež byla určena pro informaci vládě. Materiál připravoval Viktor Sekyt ve spolupráci s Andreou Baršovou. Ministryně Buzková ale zažádala o její projednání. Což prakticky znamená, že tento materiál musí projít připomínkovým řízením.
b) Zdravotně sociální pracovník
Ministerstvo zdravotnictví připravilo materiál o zdravotně sociálních pracovnicích, kteří mají působit v romských komunitách. Na tvorbě tohoto materiálu se aktivně podílela Lýdie Poláčková za Radu a za kancelář Kateřina Jacques a Viktor Sekyt. Materiál byl předložen na jednání vlády, ale vláda jej neprojednala, protože ministryně zdravotnictví z neznámých důvodů materiál stáhla. To nic nemění na faktu, že organizace DROM připravuje pilotní dvouletý projekt v této oblasti.
c) Informace k mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze
Informace o Dekádě byla pravidelně předkládána na zasedáních Rady. Ucelená písemná verze byla zaslána do připomínkového řízení v prosinci. Většina resortů nesouhlasila s přestoupením České republiky k této iniciativě. Pokud by ČR z Dekády vystoupila, byla by jedinou zemí, která by tak učinila. Vláda nakonec 26. ledna rozhodla o přistoupení ČR k této iniciativě také díky mezinárodnímu nátlaku. Na slavnostní zahájení Dekády, které se konala v Sofii byl vyslán místopředseda vlády Pavel Němec, jeho náměstek I. Hartmann, jeho poradce Dubový a zmocněnec vlády pro lidská práva Svatopluk Karásek. Je smutné, že se do delegace reprezentující náš stát nedostal zástupce romské části Rady. Je také smutné, že i když vláda schválila přistoupení k Dekádě neschválila nám 500 tis., které jsme na koordinaci této iniciativy žádali. Politická vůle, kterou vláda měla přistoupením k Dekádě vyjádřit, tedy ve značné míře pokulhává. Bez těchto (dovolím si říci pro státní rozpočet směšných) finančních prostředků se nám nebude dařit tuto iniciativu naplňovat.
d) Agentura
Nová verze návrhu zřízení Agentury v podobě odboru na Úřadu vlády byla rozeslána do připomínkového řízení v prosinci 2004. Připomínky, které jsme obdrželi od jednotlivých resortů, byly zdrcující: zas a opět nikdo nesouhlasil se zřízením takového tělesa. Proto bylo vedením rozhodnuto o zrušení úkolu. Což prakticky znamená, že Agentura ani nic podobného za současné vlády nevznikne.

(red)


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál