Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Prohlášení Parlamentu Romů v ČR

Na zasedání předsednictva Parlamentu Romů ČR dne 28. ledna bylo projednáno několik okruhů problémů, k nimž byla přijata stanoviska.
Předsednictvo projednalo otázky spojené s šířením informací v médiích poškozující pověst předsedy parlamentu Milana Ščuky a místopředsedy Petra Jana. Po projednání bylo přijato stanovisko, jenž nepodložená obvinění svých představitelů jednoznačně odmítlo, a oběma představitelům vyjádřilo plnou podporu a důvěru.
K aktuální situaci Romů schválilo stanovisko: přestože byla vládou ČR přijata řada konkrétních opatření k řešení existujících problémů Romů, očekávané zlepšení se dostatečně neprojevuje – míra nezaměstnanosti se prohlubuje, problémy v oblasti bydlení se zhoršují, počty romských dětí ve zvláštních školách se nesnižují.

Parlament Romů ČR (PR ČR) považuje za nezbytné zlepšit koordinaci činnosti místní samosprávy, romských organizací a státní správy. Toho lze dosáhnout pouze za předpokladu, že se demokraticky zvoleni zástupci budou podílet na rozhodování o záležitostech, které se Romů týkají.
Jmenování Svatopluka Karáska vládním zmocněncem pro lidská práva a předsedou vládní Rady pro záležitosti romské komunity bylo přinejmenším podceněním složitosti obsahu tzv. romské problematiky. Předsednictvo PR ČR rovněž poukázalo na nedemokratický a výběr jmenování členů vládní Rady. To vše nepříznivě ovlivňuje realizaci vládní koncepce romské integrace, což v konečném důsledku poškozuje celou společnost.
Předsednictvo PR ČR zdůrazňuje, že jedinou cestou k řešení existujících problémů Romů je jejich přímá účast při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají. Takovou možností je vytvoření samosprávy v romských komunitách. Předsednictvo rozhodlo zahájit proces vytváření romských samospráv průzkumem lidských zdrojů romských komunit v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Ondřej Giňa
mluvčí PR ČR

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál