Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Špidla vítá romskou dekádu

Vítám vyhlášení romské dekády, která slibuje spolupráci členských zemí Evropské unie, kandidátských zemí i těch, které stojí dosud mimo proces jejího rozšiřování. Výměna zkušeností a sdílení dobré praxe mohou být velmi užitečné při hledání takových řešení, která povedou ke snížení socioekonomických rozdílů mezi Romy a majoritními populacemi. Tento úkol není vůbec jednoduchý, neboť řešení musí být kulturně citlivá a mít podporu Romů samotných.

Evropská unie přijala velmi progresivní antidiskriminační legislativu, což se kromě jiných ohrožených skupin týká také Romů, a finančně podporuje úsilí směřující k odstranění sociálního vyloučení. Strukturální fondy EU skýtají možnost financování také pro projekty, jež směřují k naplnění cílů Dekády romské inkluze.
Romové patří ke skupinám nejvíce postiženým všemi projevy sociálního vyloučení a diskriminace. Protože usilujeme o evropskou společnost, která dává všem rovné šance, musíme věnovat náležitou pozornost i problémům této etnické skupiny, která byla po staletí marginalizována. Romové musejí mít v Evropě budoucnost.

Vladimír Špidla,
evropský komisař

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál