Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Etnické menšiny a česká politika

Analýzu stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989 přináší nová publikace brněnského konzervativního nakladatelství CDK (http://www.cdk.cz). Na knize se podíleli členové a doktorandi brněnské katedry politologie na Fakultě sociálních studií MU, zpracována byla v rámci výzkumného záměru Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR.

Autorka prvního příspěvku, Věra Stýskalíková, se zabývá imigračními a integračními modely v České republice, situací imigrantů a národnostních menšin a srovnává naše a evropské trendy v těchto oblastech.
Pavel Pečínka se věnuje přítomnosti Romů na kandidátkách českých politických stran (od komunálních po evropské volby) a přítomnosti romské tematiky ve stranických programech. Zaměřuje se při tom i na menší formace jako Sdružení nezávislých kandidátů či Stranu zelených.
Miroslav Mareš zkoumá vztah německé menšiny a české stranické politiky, ve spolupráci s Lubošem Kopečkem napsal i kapitolu o českých pravicových extremistech a přistěhovalcích a studentech z rozvojových zemí.
Na vztah politických stran k imigrantům v Západní Evropě a v ČR se zaměřil Luboš Kopeček. Publikaci v rozsahu 139 stran za 129 Kč lze objednat na http://www.cdk.cz.
Protože při závěrečném zpracování z publikace vypadlo moje poděkování několika informačním zdrojům, rád bych je zveřejnil nyní:
z českých stran na žádost o některé údaje o romské problematice odpověděly Unie svobody (Martin Píša), KSČM (Jan Heller), Sdružení nezávislých kandidátů (Zdeňka Marková), Strana zelených (Pavel Andrš, Ondřej Liška, Saša Uhlová), Strana demokratického socialismu (Jiří Hudeček, Vladimír Seidl) a Strana pro otevřenou společnost (Michal Vajrauch). Poděkování patří také romské poradkyni z Jablonce nad Nisou Anně Cínové, Renatě Köttnerové z olomouckého krajského úřadu, Ivanu Veselému ze sdružení Dženo, novinářce Jarmile Balážové, dále romským koordinátorům Jozefu Holkovi (Liberec), Jiřině Bradové (Zlínský kraj), Cyrilu Kokymu (Středočeský kraj), Pavlu Vaculíkovi (Karlovarský kraj), předsedovi Společenství Romů na Moravě Karlu Holomkovi, Zoře Zubalíkové ze Zpravodajství ČT, socioložce Jiřině Šiklové, Janě Pavlíčkové z liberecké ČT, romistovi Jakubu Krčíkovi, Jaroslavě Šturmové z Dokumentační redakce ČTK, Zdeňce Polákové, Táně Hlavaté, Michalu Kročilovi, Janu Emmerovi, Miloslavu Novákovi a redakci Britských listů za otištění inzerátu.
Odpovědi opakovaně přislíbily, ale nikdy nedodaly, ČSSD a KDU-ČSL. Ani na jeden dotaz neodpověděla ODS.

Pavel Pečínka,
pecinkapavel@tiscali.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál