Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail



foto   Putovní výstava Asi-milovaní?

Brno – Ve vestibulu Muzea romské kultury v Brně se 2. února uskutečnila vernisáž putovní výstavy Asi-milovaní? Vznikla ve spolupráci občanského sdružení Cesta tam a zase zpátky a Anne Frank House Amsterdam. Muzeum romské kultury není prvním místem, kde lze výstavu spatřit. Asi-milovaní se již představili ve Znojmě, na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na brněnské Základní škole Merhautova. Výstava potrvá do 27. února, poté poputuje do Litomyšle, Prahy atd.

Cílem je představit zejména studentům do dvaceti let a jejich učitelům historické i novodobé národnosti žijící v ČR. Na základě příběhů konkrétních osob chce pomoci jim, jejich vrstevníkům, učitelům i veřejnosti vidět v odlišnosti ne zvýhodnění, ale možný přínos pro všechny.
Vernisáže se zúčastnila vedoucí celého projektu Ing. arch. Dana Gabaľová, Felix Jeschke (jeden z těch, který se nebál vypovědět svůj příběh a stal se tak součástí projektu), PaedDr. Věra Koupilová z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a mnoho dalších. Během vernisáže zazněla romská hudba v podání Viliama Oračka (primáš), Pavla Oračka (viola), Jana Šariského (kontrabas) a Kalmana Horvátha (akordeon). Helenka Horváthová a Anička Poláková přednesly úryvek z básně Kaľi ruža – Černá růže Janka Horvátha. Dívky vystoupily v tradičních oděvech, Helenka předvedla tradiční romský oděv z muzejních sbírek a Anička polosváteční kroj ze Svatobořic-Mistřína. Největší úspěch sklidil romský tanec Helenky Horváthové v doprovodu již zmíněného hudebního seskupení.

Hana Gerlichová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledávání



Radioľurnál

Radioľurnál