Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Muzeum se přibližuje dětem

V úterý 25. ledna od 14 hodin se v Muzeu romské kultury v Brně uskutečnila výtvarná dílna pro děti nejen z klubů volného času, které působí při muzeu.

Akce se zúčastnilo kolem 25 děvčat a chlapců. Přišly také děti z Dromu a nízkoprahového klubu Pavlač. Vyzkoušely si tvorbu obrázků z drtě, inspirované tvorbou romského výtvarníka Rudolfa Dzuka, jehož díla jsou k vidění na právě probíhající výstavě E luma romane jakhenca – Svět očima Romů, a také práci s korálky. Všechny aktivity probíhaly pod vedením lektorů, převážně z řad vysokoškolských studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Díky pozitivnímu ohlasu se pracovníci muzea rozhodli podobné dílny připravovat vždy jednou za měsíc.
O dva dny později nalezly děti v prostorách dětského ateliéru odpověď na otázku Jak sloni k chobotu přišli. A to díky stejnojmennému divadelnímu představení, které pro ně připravila studentka Mirka Venclová. Již v minulosti se v muzeu uskutečnily dvě představení pro děti (8. listopadu 2004 – Pštros, 13. prosince 2004 – Sávitrí) a lze jen doufat, že další na sebe nenechají dlouho čekat. Akce se opět zúčastnily kromě „muzejních“ dětí také děti z Dromu a Pavlače, celkem jich bylo kolem 30.
Úsilím muzea v budoucnosti je prohloubit spolupráci mezi centry, která se starají o volnočasové aktivity romských dětí, neboť právě v této oblasti jsou velké mezery. Byly by to především děti, které by z této spolupráce nejvíc těžily. Aneb jak už zaznělo v jedné známe písni „…ten umí to a ten zas tamto a všichni dohromady uděláme moc.“

Hana Gerlichová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál