Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Je Dekáda romské inkluze jen trikem, jak skutečně řešit záležitosti Romů?

S pompou a za slavnostní atmosféry byla 2. února v bulharské Sofii zahájena Dekáda romské inkluze (2005–2015). Romové, zástupci osmi účastnických států dekády a sponzorských organizací se sešli, aby společně deklarovali začátek zesílené snahy o zapojení Romů do společnosti střední a východní Evropy.

Konference se zúčastnili představitelé Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Slovenska a Srbska. Všechny tyto země se zavázaly „usilovat o zrušení diskriminace a překonání nepřijatelné propasti, která odděluje Romy od zbytku obyvatelstva“. Rovněž přislíbily konkrétní opatření ke zlepšení situace Romů ve školství, zdravotnictví, zaměstnanosti a bydlení.
Dekáda Romů je projekt Světové banky (SB) a Institutu otevřené společnosti (OSI – Open Society Institute). Jde o první velký koordinovaný pokus řešit romský problém.
Nejen mnozí čeští Romové, ale i Romové z některých dalších zúčastněných států si stěžovali, že se do příprav nemohli zapojit. Nejsou spokojeni ani s výběrem svých zástupců, kterou Světová banka provedla. „Nikdo se s Romy, kteří se na řešení problémů podílejí již léta, neradil,“ řekla ČTK po návratu ze Sofie romská novinářka Jarmila Balážová. Českou účast hodnotí jako formální. Svědčil podle ní o tom i „obecný proslov“ vicepremiéra Pavla Němce v Sofii, který konkrétní české kroky ke zlepšení situace Romů na rozdíl od jiných státníků nenastínil. V české vládní delegaci nebyl navíc jediný Rom.
Původně se předpokládalo, že SB a OSI podpoří program velkou sumou. Nyní se zdá, že přímo žádné peníze neposkytnou. OSI vložil ale již 30 milionů dolarů (téměř 700 milionů korun) do nového vzdělávacího fondu pro Romy. Banka platila přípravná setkání k Dekádě.
Nejasný plán dekády na sebe začíná poutat pozornost. Je dekáda jen trikem, jak zamaskovat nedostatek politické vůle skutečně řešit záležitosti Romů? Ivan Veselý, předseda sdružení Dženo, Romano hangos potvrdil, že romské organizace nebyly dostatečně zapojené do přípravy dekády a nesehrály podstatnější roli během vytváření plánů dekády. „Některé státy předvádějí zásadní nepochopení pro myšlenku dekády, coby politického procesu. Během následujících deseti let budou země zapojené do dekády jednoduše v romských záležitostech postupovat podle kurzu, který přijaly již před začátkem dekády. Nezdá se, že dekáda posílí účast Romů na rozhodovacích procesech, ani v záležitostech, které se Romů bytostně týkají.“ Veselý dále upozornil, že přinejmenším v ČR nebyla vláda schopná seznámit veřejnost s dekádou a skutečně zapojit Romy do přípravy tzv. akčního plánu dekády.
Sdružení Dženo proto důrazně vyzývá všechny účastnické země a Romy, aby nepropásli skutečnou šanci vypořádat se během dekády se všemi formami romské diskriminace a pomoci Romům s problémy chudoby a sociálního vyloučení.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál