Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Seminář k dotačnímu programu hodně zájemců nepřilákal

Také strategie řešení romské problematiky
Dne 7. ledna se konal v prostorách úřadu Jihomoravského kraje informační seminář k dotačnímu programu Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity – Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2005. Semináře zaštítěného romskými koordinátory Jihomoravského a Zlínského kraje Jiřím Danielem a Jiřinou Bradovou se zúčastnilo bohužel pouze několik zástupců větších romských a proromských neziskových organizací.

Dotační program bude letos vyhlášen s pětiměsíčním zpožděním až 1. března, takže organizace, které se jej účastní, nebudou minimálně do začátku července vědět, zda vůbec nějaké prostředky na činnost obdrží. Přitom právě neziskové organizace se velmi významně podílejí na úspěšné realizaci těchto programů. Projekty, které v drtivé většině případů jsou (a měly by být vzhledem k závažnosti romské problematiky) kontinuálního charakteru, budou tyto organizace moci plnit od data vyhlášení, tedy od března. Kdo jim zaplatí první dva měsíce roku, které mohou mít ve vztahu k jejich existenci fatální důsledky, na to se zřejmě nikdo neptá. Vskutku zajímavá strategie řešení romské problematiky…

Barbora Veselá,
projektová koordinátorka Společenství Romů na Moravě

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál