Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zaměstnat Romy se vyplatí

Romové před listopadem 1989 pracovali, měli pravidelný plat a jejich sociální postavení bylo dobré. Jinak je tomu dnes.
Romové se stali obětí demokracie, nezaměstnanost poznamenává jednotlivce, rodiny i jejich postavení ve společnosti. Sociální systém sice funguje, ale na to Romové ve skutečnosti doplácejí. Život z nich dělá dlužníky, neplatiče, kriminálníky, lidi závislé na hracích automatech, na drogách, na alkoholu a přináší jím různé nemoci. Jsem přesvědčen, že následkem toho v poslední době stoupá i úmrtnost Romů.

České stavební firmy Romy do práce nevezmou, ale v mnoha případech ani romské, i když dostaly pracovní zakázku právě proto, aby zaměstnaly domácí Romy, občany ČR. Nezaměstnanost Romů stále roste a lze se právem domnívat, že s tím nikdo nic neudělá. Zejména známí podnikatelé a schopné romské firmy, kteří se už na trhu práce osvědčili, by měli mít zájem o jejich pracovní sílu. Ve spojení s romskými občanskými organizacemi by mohli začít odbourávat diskriminaci jiných romských firem a podnikatelů. Spolupracovat na projektech pro znevýhodněnou skupinu na trhu práce, využívat zákonných možností se státními instituty, s Úřadem vlády a ministerstvem práce a sociálních věcí získávat pracovní zakázky a tak snižovat nezaměstnanost Romů. Napomáhat plnit program jejich integrace do společnosti a zároveň využívat z toho plynoucích výhod.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál