Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Brněnský primátor nádraží v centru definitivně nechce

Další jednání o alternativách k odsunu nádraží nebudou. Takový je postoj brněnského primátora Richarda Svobody, podle něhož bude město nadále sledovat pouze jednu variantu přestavby brněnského železničního uzlu, a to odsun z centra.

O tom, jakou polohu hlavního nádraží v Brně upřednostňují, hlasovali Brňané v referendu loni na podzim. Občanská koalice Nádraží v centru považuje takový postoj města za nešťastný. To, že o alternativních variantách k odsunu nádraží dále odmítá jednat, oznámil primátor občanské iniciativě nedávno. Jinými možnostmi než odsunem se město zabývat nebude. „Primátor se rozhodl ukončit jednání o alternativách na základě posudku zpracovaného hlavními propagátory odsunu nádraží. Je to škoda. Město nyní nemá v záloze žádnou alternativu pro případ, že megalomanský plán urychlené výstavby jižního centra zkrachuje,“ okomentoval rozhodnutí ředitel Hnutí Duha Martin Ander. „Občanské koalici Nádraží v centru leží budoucnost Brna na srdci, proto zůstává otevřena dalším jednáním,“ dodal. Návrhy na novou podobu nádraží, které chce magistrát postavit mimo historické centrum, jsou nyní k vidění na Nové radnici. Vše nasvědčuje tomu, že město považuje své rozhodnutí nádraží přesunout za definitivní. Koalice se chystá obrátit se na brněnské zastupitele. Mimo jiné proto, že podkladem pro rozhodnutí primátora se stal dokument, který byl zpracován aktivními prosazovateli odsunu nádraží. „Posouzení alternativ obsahuje kromě účelových vyjádření často i lživá tvrzení, často jsou kritizovány věci, které návrhy ani neobsahují,“ uvádí koalice.

Posouzení je účelové
Zastánci nádraží v centru říkají, že posouzení alternativ odsunu nádraží je lživé a účelové. Ve svém prohlášení koalice Nádraží v centru odmítá, že by její varianta byla výrazně finančně náročnější než odsun nádraží z centra. „Toto vyjádření oponentů není založeno na konkrétních výpočtech, ale obecných frázích a zkreslení posuzovaných variant. Navíc zachování nádraží ušetří městu miliardové částky v oblasti vyvolaných investic do městské infrastruktury,“ ohrazuje se koalice vůči kritice. Zároveň odpůrci odsunu nádraží označují za lživé nařčení, že koalice navrhuje poškodit významná přírodní chráněná území. Namítají, že jedna z variant prochází více než 200 metrů od hranice chráněného území Holáseckých jezer a tvrzení oponentů, že do něj zasahuje, je podle nich lživé. Zasažení biokoridorů Svratky je celkově na stejné úrovni jako ve stávajícím stavu, upřesňuje koalice. Koalici se také nelíbí tvrzení, že její alternativní návrh znamená vystavět nádraží na jiném než stávajícím místě. „Obě varianty zachovávají nádraží ve stávající poloze, pouze navrhují zlepšit komfort cestujících vybudováním další odbavovací haly v prostoru dnešního 5. nástupiště, tedy plně v souladu s odpovědí ANO na otázku položenou v referendu,“ zní třetí výhrada odpůrců odsunu.

Čeká město provizorium?
Rozhodnutí primátora nadále připravovat a prosazovat pouze jedinou variantu s odsunutým nádražím považuje koalice za nešťastné, primátor nemá ani jednoznačnou podporu zastupitelů. „Primátor odmítl dále jednat o možnosti zachování nádraží v centru. Názor téměř 70 000 občanů města, kteří jej jasně vyjádřili v referendu, ho pravděpodobně nezajímá,“ komentovala rozhodnutí Richarda Svobody zastupitelka za Stranu zelených Jana Drápalová. „Rizika oficiální varianty odsunu jsou příliš velká na to, aby město tvrdošíjně prosazovalo jednu jedinou variantu,“ hodnotí situaci. Koalice Nádraží v centru se navíc obává, že postup, který radnice zvolila, reálně hrozí zavést město do desítky let trvajícího provizoria. „Vedení města již nyní počítá s tím, že dlouhá léta zůstane odsunuté nádraží napojeno na městskou veřejnou dopravu pouze jednou tramvajovou tratí přes ulici Plotní, neboť peníze na další napojení chybí. Odsunuté vlakové nádraží bude stejně špatně obsluhováno jako nyní Zvonařka,“ předpovídá koalice. Aktivisté prosazující alternativu k odsunu zůstávají otevření dalším jednáním.

Jana Sobotková
www.ecn.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál