Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Na stáži ve Štrasburku

Vzdělání na prvním místě

Jsou to již více něž tři měsíce, co jsem přijela do Francie a nastoupila stáž v Radě Evropy ve Štrasburku. Část jsem strávila v oddělení Romů a migrace, nějakou dobu jsem pobyla také v tiskovém oddělení Rady Evropy. Byly to pro mne zajímavé zkušenosti. Čtenářům Romano hangos nabízím rozhovory s pracovníky romského oddělení Michaelem Guetem (Francie) a Dianou Kirilovou a také Ilianou Tsankovou (Bulharsko), která absolvovala zmíněnou stáž se mnou.
Romská divize přijímá každé tři měsíce dva romské stážisty. Pro období září až prosinec se mnou byla vybraná 23letá Iliana Tsanková z Bulharska.

Iliano, odkud pocházíš?
Jsem z malého městečka Razlog na severozápadě Bulharska. Z celkového počtu dvacet tisíc obyvatel tvoří Romové asi deset procent. Musím říct, že vztah majorijní společnosti k nám bohužel není zrovna nejlepší. Čelíme mnoha problémům stejně jako ostatní Romové ve východní Evropě: chudobě, negramotnosti, špatným zdravotním podmínkám a nestandardním podmínkám pro bydlení.

Jakou školu jsi studovala a co vzdělání znamená pro tvoji rodinu?
Nejdříve jsem ukončila střední zdravotnickou školu. Poté jsem nastoupila na ekonomickou fakultu, kde jsem ukončila bakalářské studium se specializací na zdravotnictví. Protože dobře znám situaci v romské komunitě, chtěla bych pomoci zvýšit kvalitu zdravotnických služeb a také zvýšit povědomí a informovanost o významu prevence a zdraví.
Moji rodiče vždy kladli velký důraz na vzdělání. Bez jejich velké podpory bych nemohla studovat na univerzitě. Mám dvě mladší sestry a obě studují: jedna práva, druhá letos končí střední školu a také se připravuje k univerzitnímu studiu. Moje maminka i tatínek vidí vzdělání jako jednu z možných cest jak dosáhnout lepšího života bez rasismu a diskriminace. Za to vše jim z celého srdce děkuji.

Mělas možnost získat i nějaké pracovní zkušenosti?
Ano, již během studií jsem pracovala jako dobrovolnice v Razlogu pro křesťanskou organizaci, která pracuje s opuštěnými dětmi a starými nemocnými lidmi.
Potom jsem pracovala jeden rok na vzdělávacím programu s názvem Rozšiřujme vzdělávání, v jehož rámci jsem vedla diskuze o prevenci a zdraví žen.
Vloni jsem odjela na deset měsíců studovat teologii a misionářství do Londýna. Londýn jsem si zamilovala, potkala jsem tam mnoho zajímavých lidí a získala hodně nových přátel. Londýn je prostě úžasný, na ulici potkáte různé rasy lidí, cítíte se součástí velkoměsta. Díky možnosti poznat jinou kulturu se rozšířil i můj pohled na život.
Po návratu z Londýna jsem začala pracovat v Bulharsku jako sociální pracovnice ve sdružení, které pomáhá lidem s mentálním postižením. Koordinovala jsem různé projekty zaměřené na zaměstnání a vzdělávání těchto osob.

A co stáž v Radě Evropy, proč ses pro ni rozhodla?
Proč? Myslím si, že být součástí mezinárodní mezivládní organizace je velkým přínosem a zkušeností. Mám přístup k mnoha zajímavým informacím a je samozřejmě užitečné poznat, jak tak velká organizace funguje. Až se vrátím, chtěla bych dokončit magisterské studium. Pokud to půjde, dala bych přednost škole v zahraničí.

Martina Pokutová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál