Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Za Arpádem Šarayem

Arpád Šaray zemřel náhle 16. ledna ve věku nedožitých 75 let, pohřben byl 21. ledna na hřbitově v Brně-Židenicích.

Arpád Šaray pocházel ze starobylé romské rodiny, která již odnepaměti žije na Moravě a má tam své hluboké kořeny. Proto byl také už v roce 1968, v období Pražského jara, kdy vznikl Svaz Cikánů-Romů v Brně, okamžitě k dispozici a ujal se nezištně práce pro Romy. Byl předsedou brněnské pobočky Svazu a patřil do úzké špičky Romů v jeho vedení, která určovala směr a způsob práce s Romy a pro Romy. Ten byl pak uplatňován Svazem v celé společnosti.
Odchází jeden z pamětníků pohnutých dějů Romů na Moravě a v Čechách, ale do značné míry i na Slovensku. Odchází nejen pamětník, ale i aktivní účastník práce vpravdě vysoce občansky angažované.
Tato práce trvala jen několik let, bohužel, Svaz Cikánů-Romů byl v roce 1973 zrušen totalitní mocí jako plod roku 1968. Tím byla také přerušena nadějně se rozvíjející práce na dalších dlouhých 17 let a s ní i mnohé šance Arpáda Šaraye, které mohly mnohým potřebným pomoci.
Jaký div, že ihned počátkem roku 1990 tu stál opět Arpád Šaray a znovu pokračoval v započatém díle. Tentokrát patřil k zakládajícím členům Společenství Romů na Moravě a soustředil se na pomoc v oblasti sociální a bytové pro ty, kteří ji nejvíce potřebovali – pro Romy. Tuto práci vykonával nepřetržitě až do okamžiku, kdy mu již došly síly. Bylo to dobrých a plných 14 let. Prožil bohatý a naplněný život, který nepostrádal radostné chvíle, když bylo dosaženo nějakého úspěchu a někomu bylo pomoženo. Byly však i chvíle depresí a beznadějí v potížích, které ho neminuly v soukromém životě ani v práci. Vždy se zvedl a překonal tu tíži prací. Byl to postoj statečného člověka a plným právem mu patří naše úcta.
Me som rado, hoj šaj phenav, hoj Arpád Šaray sas baro the lačho manuš. Jov kerelas bari buťi vaš Romenge jekhbuter Brnate. Ačh Devleha Arpáde, mi Del o Del tuke loki phuv!
Buď s bohem, Arpáde, ať je ti země lehká!

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál