Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové dochytračili

Zpravodajství Anopress vydalo 13.ledna následující zprávu: 1,5 % ze získaných dotací si žádal pro sebe čestný předseda Společenství Romů na Moravě, které je největší romskou organizací v Česku. Pak se přičinil o to, aby takové projekty měly šanci na přijetí. Takovou smlouvu uzavřelo společenství s Karlem Holomkem. Neziskové organizace tak získaly neoprávněně ze státního rozpočtu přes 4,8 milionu korun.

Aby bylo jasno!
Novinami se šíří zvěsti, které svou neúplností vedou k nejrůznějším dohadům. Jsou to zvěsti o využívání peněz Romy. Navíc jsou zveřejňovány s velkou radostí, která nezapře averzi vůči Romům. Proto ještě vysvětlení.

Jsem neplacený předseda Společenství Romů na Moravě, teď už dokonce jen zakladatel obecně prospěšné společnosti Společenství. Pracuji pro organizaci a jiné instituce zhruba 12 hodin denně, šest dní v týdnu.
To, co je mi vyčítáno a co bylo kvalifikováno jako neoprávněné čerpání, nikoliv jako zpronevěra, je částka 60 000 Kč za celý rok, což na měsíc činí 5000 Kč.
To není tak mnoho. Přesto však jsem peníze neměl pro sebe, ale převedl je na jiný projekt, kde jsme je potřebovali a peníze jsem nepřijal. O tom se lze přesvědčit z našeho účetnictví a každému tuto možnost nabízím.
Při podání daně z příjmu se mi můj roční příjem jako podnikatele ve svobodných činnostech zvýšil o těchto 60 000, které byly jen virtuální a já platil vyšší daň. Takže jsem jen prodělal.
Přestože jsem toto vysvětlení poslal do MFD jako reakci na zprávu uveřejněnou pod titulkem Jak byly využity peníze pro Romy, MFD ji už neuveřejnila. Snažím se reakci rozeslat na jiné mailové adresy, kam se tato fáma dostala a také cestou Romano hangos.
Nemám se za co stydět, ale cesta do pekel je vždy dlážděna dobrými úmysly. Už vím, že ty peníze si příště ponechám a propiju s přáteli!
Dámy z NKÚ samozřejmě o tom nemohly vědět, protože kontrola skončila rokem 2003 a peníze byly převedeny do roku 2004. Udělaly mi dobré renomé, jen co je pravda a za to jim moc děkuju.
Fakticky šlo jen o převedení peněz z jedné hromádky na jinou a v jiném roce, kde to bylo potřeba, což se podle platných regulí nedá udělat jinak, než takto. Uvedli jsme ovšem důvod, který před kontrolorkami NKÚ neobstál.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál